L3-banner-media

Sloboda a hodnoty v dejinách filozofie

Na začiatku decembra navštívila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre profesorka Dr. Mária José Binetti z Univerzity Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires) v Argentíne. Profesorka Binetti predniesla prednášku s názvom Libertad y valores en la Histora de la Filosofía (Sloboda a hodnoty v dejinách filozofie). Prednášku pod záštitou prorektorky pre medzinárodné vzťahy Dr. Pavlíkovej prekladal zo španielčiny do slovenčiny doc. Martin Štúr.
binetti
Profesorka Binetti je celosvetovo uznávaná filozofka, ktorá každoročne organizuje konferenciu s názvom Biblioteca Kierkegaard – Argentina v Buenos Aires na Universidad del Salvador. Tejto konferencie sa pravidelne zúčastňujú pracovníci UKF. Spolupráca s profesorkou Binetti trvá 12 rokov a spolu s prof. José Garciou Martinom (Universidad de Granada) patria medzi hlavných spolupracovníkov Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sorena Kierkegaarda – sekcia španielsky jazyk. V tejto súvislosti naše úprimné poďakovanie patrí bývalým dekanom FF UKF prof. Zdenke Gadušovej a prof. Bernardovi Garajovi za ich finančnú podporu výstupov publikácií, monografií v španielskom jazyku v období rokov 2008 – 2018. Tieto publikácie boli publikované na prestížnych univerzitách v Toronte, Guadalajare a Barcelone. V súčasnosti sa spolupráca sústreďuje najmä na vyžiadané prednášky, spoločné konferencie a vedecké štúdie v databázovaných časopisoch.
Za vedenie univerzity pani profesorku Binetti prijala prorektorka PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Predmetom rokovania bola príprava medzinárodného projektu Erasmus KA 107 a ďalšie publikačné výstupy.
Text: prof. PaedDr. ThDr. Roman Králik, Th. D., FF – Stredoeurópsky výskúmný ústav Sørena Kierkegaarda Nitra
Foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií, R. K.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo