L3-banner-media

Fyzika všetkými zmyslami venovaná hmatu

Ak sa chcete dozvedieť, ako sa dá niečo naučiť o hmate cez fyziku, čakáme na vás. Príďte sa pozrieť na show FYZIKA VŠETKÝMI ZMYSLAMI a ohmatať si fyziku cez experimenty súvisiace s hmatom.
Fyzika všetkými zmyslami je voľné pokračovanie fyzikálnej show Fyzika naživo. Tretí ročník show bude venovaný hmatu a experimentom súvisiacich s hmatom. Experimenty sú pripravené tak, aby ste sa nielen zabavili, ale aj niečo užitočné naučili. Tento rok si niektoré experimenty budú môcť vyskúšať všetci účastníci show naraz.
obr 1
FYZIKA VŠETKÝMI ZMYSLAMI sa uskutoční pre žiakov základných škôl a prvých ročníkov stredných škôl od 16. decembra 2019 do 18. decembra 2019 v čase od 8.30 h do 12.30 h (v hodinových intervaloch).
Žiaci majú prirodzený záujem objavovať a spoznávať okolitý svet, chcú zistiť, ako svet funguje, a prečo tak funguje. Je potrebné rozvíjať tento záujem u detí, dostatočne ich zaujať a umožniť im objaviť čaro prírodných vied, aby o ne nestratili záujem v neskoršom období. Vianočnú fyzikálnu show pre nich pripravila Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE. Od pondelka 16. decembra do stredy 18. decembra ju navštívi 1100 žiakov základných škôl z celého západoslovenského regiónu.
obr 2
Fyzikálna show FYZIKA VŠETKÝMI ZMYSLAMI bude zameraná tematicky, kde sa budeme snažiť zvolenú tému žiakom priblížiť pútavo, ale pritom tak, aby sme obsiahli tie najpodstatnejšie znaky danej témy. Tohtoročnou témou bude hmat, na ktorý sa pozrieme z rôznych pohľadov a cez zaujímavé experimenty.
Zaujímavosťou tohtoročnej show bude, že niektoré experimenty si budú môcť vyskúšať všetci účastníci show. Ide o zaujímavé prepojenie poznatkov z fyziky a poznatkov o hmate, ktoré sme nadobudli skúsenosťou a netušíme, že sa za tým skrýva fyzika.
Text: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, FPV – Katedra fyziky
Ilustračné foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo