L3-banner-media

Naša univerzita členom Digitálnej koalície

Na Výročnom rokovaní Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania sa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre stala jej 69. plnoprávnym členom.
Digitálna koalícia vznikla z iniciatívy IT Asociácie Slovenska s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a inovácie. Cieľom koalície združujúcej verejné, súkromné, akademické a občianske organizácie na Slovensku je podpora a realizácia aktivít v oblasti digitálnych pracovných miest, digitálneho vzdelávania a digitálnych technológií v osobných a profesijných životoch občanov SR.
Digitalna koalicia WEB053  Digitalna koalicia WEB007
Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne so záväzkami, ktoré podporujú zvládnutie digitálnej transformácie spoločnosti. Každý člen sa zaväzuje prispieť k rozvoju digitalizácie, informatizácie a transformácie aktuálneho stavu do modernej podoby v oblasti svojho pôsobenia a v rámci svojich možností.
Prístupové memorandum za univerzitu podpísal rektor, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a odsúhlasil tak záväzky inštitúcie prijaté Katedrou informatiky FPV UKF v Nitre v podobe participácie na národných a medzinárodných aktivitách zameraných na IT vzdelávanie a zvyšovanie jeho atraktívnosti s cieľom skvalitniť vzdelávací proces a zabezpečiť prístup k IT vzdelávaniu čo najširším vrstvám spoločnosti (s osobitným zreteľom na možnosti štúdia a uplatnenia sa dievčat).
Digitalna koalicia WEB001  Digitalna koalicia WEB022
Text: RNDr. Ján Skalka, PhD., FPV – Katedra informatiky
Foto: Digitálna koalícia

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo