L3-banner-media

Naša univerzita členom Digitálnej koalície

Na Výročnom rokovaní Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania sa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre stala jej 69. plnoprávnym členom.
Digitálna koalícia vznikla z iniciatívy IT Asociácie Slovenska s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a inovácie. Cieľom koalície združujúcej verejné, súkromné, akademické a občianske organizácie na Slovensku je podpora a realizácia aktivít v oblasti digitálnych pracovných miest, digitálneho vzdelávania a digitálnych technológií v osobných a profesijných životoch občanov SR.
Digitalna koalicia WEB053  Digitalna koalicia WEB007
Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne so záväzkami, ktoré podporujú zvládnutie digitálnej transformácie spoločnosti. Každý člen sa zaväzuje prispieť k rozvoju digitalizácie, informatizácie a transformácie aktuálneho stavu do modernej podoby v oblasti svojho pôsobenia a v rámci svojich možností.
Prístupové memorandum za univerzitu podpísal rektor, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a odsúhlasil tak záväzky inštitúcie prijaté Katedrou informatiky FPV UKF v Nitre v podobe participácie na národných a medzinárodných aktivitách zameraných na IT vzdelávanie a zvyšovanie jeho atraktívnosti s cieľom skvalitniť vzdelávací proces a zabezpečiť prístup k IT vzdelávaniu čo najširším vrstvám spoločnosti (s osobitným zreteľom na možnosti štúdia a uplatnenia sa dievčat).
Digitalna koalicia WEB001  Digitalna koalicia WEB022
Text: RNDr. Ján Skalka, PhD., FPV – Katedra informatiky
Foto: Digitálna koalícia

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo