L3-banner-media

O Ulijankách v Rádiu Regína

Spevácka skupina Ulijanky, pôsobiaca na Katedre etnológie a folkloristiky FF UKF, sa dočkala samostatného profilu v relácii Rádia Regina s názvom Studnička. Relácia mala premiéru v nedeľu 2. februára 2020 a predstavila katedru, ale hlavne okolnosti vzniku skupiny, jej zameranie a repertoár, jednotlivé členky, ich pôsobenie na katedre. Vypočujte si rozprávanie o skupine Ulijanky a hlavne časť jej aktívneho repertoáru, ktorý bol nahraný priamo v rozhlasovom štúdiu v Banskej Bystrici. Pevne dúfame, že sa tieto nahrávky stanú trvalou súčasťou vysielania folklórnej hudby tohto rádia.
uljanky4 uljanky3 uljanky2
Text: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., FF – Katedra etnológie a folkloristiky
Foto: facebook Katedry etnológie a folkloristiky
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo