L3-banner-media

Deň otvorených dverí na UKF už 13. februára

Tradičný februárový celouniverzitný Deň otvorených dverí (DOD) UKF 2020 sa už blíži. Štvrtok 13. február môže byť zaujímavým a inšpiratívnym dňom pre mnohých maturantov, ale aj pre záujemcov o magisterské či doktorandské štúdium. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v tento deň pozýva do všetkých svojich priestorov na Triede Andreja Hlinku 1, Štefánikovej 67, Dražovskej 4, Hodžovej 1, Kraskovej 1, Nábrežie mládeže 91 a Slančíkovej 1. Od 8.30 h čaká na návštevníkov našej alma mater bohatý program. Budú si môcť prezrieť priestory univerzity, oboznámiť sa s jej štruktúrou, jednotlivými fakultami, katedrami, pracoviskami a aktivitami školy. Fakulta prírodných vied (od 9.00 h), Filozofická fakulta (od 9.00 h), Pedagogická fakulta (od 8.30 h), Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (od 9.45 h) a Fakulta stredoeurópskych štúdií (od 10.45 h) budú mať vo svojich priestoroch hlavné prezentácie študijných programov a ďalších aktivít, ktoré ponúkajú. Záujemcovia si budú môcť pozrieť výučbové, výskumné, technologické i knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom.
dod2 dod
Fakulty, ich katedry a špecializované pracoviská si pripravili aj ďalšie zaujímavé podujatia, ktorými chcú osloviť potenciálnych študentov – ponúknu workshopy, prezentácie, diskusie, tvorivé dielne, náučné exkurzie, popularizačné a zážitkové aktivity, interaktívne praktické i odborné ukážky, výstavy, informačno-konzultačné stánky a mnoho iného.
Uchádzači o štúdium sa dozvedia aj dôležité informácie ohľadom podmienok a termínov prijímacieho konania na všetky formy štúdia, podávania prihlášok, oboznámia sa s možnosťami mobilitných programov a projektov v zahraničí, s ponukou rôznych študentských organizácií či s uplatnením absolventov UKF na trhu práce. Nebudú chýbať ani informácie o podmienkach ubytovania v študentských domoch a aktivitách, ktoré spestrujú študentský život na našej univerzite.
dod3
UKF je vysokoškolskou inštitúciou s vyše 60-ročnou tradíciou vzdelávania. O jej kvalite a rôznorodosti svedčí široké spektrum študijných programov, v ktorých môžu študenti rozvíjať svoje schopnosti a záujmy aj s ohľadom na svoje budúce povolanie. Účastníkov DOD 2020 na UKF iste oslovia konkrétne ponuky, ktoré sa dozvedia od študijných poradcov každej z fakúlt, ale aj osobné skúsenosti a postrehy mladých ľudí, ktorí už na našej alma mater študujú.
Podrobný program Dňa otvorených dverí na UKF nájdete v Kalendári udalostí na webe UKF, na Facebooku či Instagrame univerzity.
dod4 dod5
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Ilustračné foto z DOD 2019: J. Č.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo