L3-banner-media

Naša univerzita v rebríčku UniRank™ ôsma

Podľa výsledkov hodnotenia UniRank 2020 sa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre umiestnila na ôsmom mieste zo slovenských vysokých škôl. Oproti minulému roku si tak polepšila o dve priečky.
Do hodnotenia sa mohli dostať iba školy, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá – akreditácia príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania, ponuka minimálne štvorročného vysokoškolského vzdelania (bakalárske) alebo postgraduálnych titulov (magisterských alebo doktorandských) a poskytovanie kurzov v dennej, externej alebo dištančnej forme.
Platforma uniRank™ je zaujímavá tým, že hodnotí aj sociálne siete univerzít. V jesennej edícii kategórie „Top Slovak Universities on Facebook – 2019 Facebook University Ranking“ UKF získala deviate miesto a v kategórii „Slovak Universities on Instagram – 2019 Instagram University Ranking“ siedme miesto, pričom v jarnej edícii to boli jedenásta a ôsma priečka.
UniRank™ je medzinárodným rankingom obsahujúcim recenzie a rebríčky viac ako 13 600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta. V hodnotení sa na rozdiel od iných rankingov nevychádza z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých a neovplyvniteľných webových metrík poskytovaných nezávislými webovými zdrojmi. Základom je prezentácia na webe a obľúbenosť v zmysle odhadovanej návštevnosti, dôveryhodnosti zdrojov a popularita viazaná na kvalitu.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo