L3-banner-media

Tretina našich absolventov pracuje v Nitrianskom kraji

Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2018 absolvovalo 2303 študentov, iba 2 % z nich bolo po skončení štúdia nezamestnaných a 39 % pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania. Vyplýva to z výsledkov zverejnených na novom portáli www.uplatnenie.sk, ktorý realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Pomer žien a mužov, ktorí ukončili štúdium na našej univerzite, bol 78:22. Najviac z nich, 36 %, sa zamestnalo v Nitrianskom kraji, 26 % v Bratislavskom, po 8 % v Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Najmenej našich absolventov pracovalo v Prešovskom (4 %) a Košickom kraji (3 %). Ich priemerná mzda bola 1073 €. Najčastejšie sa uplatnili v odvetviach vzdelávanie (27 %), zdravotníctvo a sociálna pomoc (12 %) a veľkoobchod a maloobchod (10 %).
uplatnenie 1 
Zatiaľ jedinými dostupnými údajmi sú dáta za rok 2018.Všetky údaje sú vypočítané k 30. júnu 2019.
Projekt vychádza z akútneho celospoločenského dopytu po relevantných informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré by viedli k racionalizácii rozhodovania všetkých aktérov na trhu práce a v systéme formálneho vzdelávania a vo výraznej miere prispeli k odstraňovaniu existujúcich disparít na trhu práce, viedli k zamedzeniu ich vzniku v budúcnosti a v konečnom dôsledku umožnili relevantne, komplexne a vyčerpávajúco hodnotiť výsledky vzdelávacieho systému.
uplatnenie 2 
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo