L3-banner-media

Európska komisia ocenila projekt Primas

Projekt 7RP PRIMAS, riešený na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre v rokoch 2010-2013, bol Európskou komisiou vyhodnotený ako úspešný projekt 7RP v rámci grantovej schémy Veda a spoločnosť.
Vedecká štúdia, vytvorená v rámci vedeckých výstupov projektu - Guide of supporting actions for teachers in promoting IBL (Sprievodca podpornými aktivitami pre učiteľov v implementovaní objavného vyučovania) - získala cenu Európskej komunity pre vyučovanie prírodovedných predmetov SCIENTIX.
Autormi štúdie sú: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., PaedDr. Janka Melušová, PhD., a PaedDr. Ján Šunderlík, PhD., z Katedry matematiky FPV UKF v Nitre. Ocenená štúdia sa zaoberá vedeckou analýzou aktivít pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov, ktoré boli organizované v dvanástich partnerských krajinách EU počas riešenia projektu. Vedecká štúdia je dostupná na web stránke projektu PRIMAS www.primas-project.eu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo