L3-banner-media

Kvalitnú školu tvoríme spolu

Prorektorka pre vzdelávania UKF prof. PaedDr. Janka Duchovičová, PhD., študentky 2. ročníka špeciálnej pedagogiky a pedagogiky osôb s poruchami učenia – poradenstvo z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty s vyučujúcou Svetlanou Síthovou, vymenili akademický priestor UKF za priestory SPU. Cieľom návštevy bola aktívna časť na 1. regionálnom apolitickom zasadnutí Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní. Pozvanie na dané podujatie pod záštitou Spolku Slovákov žijúcich na Islande /SKIS – Félag Slovakíska á Íslandi/ dostali zástupcovia kľúčových organizácií a osobností z radov študentov, učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov, univerzít a predstaviteľov kvalitného vzdelávania na Slovensku. Úlohou účastníkov odborného zasadnutia bolo viesť partnerský dialóg a nachádzať efektívne riešenia v oblasti vzdelávania v prospech detí a celej spoločnosti. Záverečným mottom Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní bola myšlienka, že sme všetci na jednej lodi – kvalitnú školu tvoríme spolu.
konferencia specka
Zľava: Dominika Adámeková, Viktória Vančová, Monika Zajková, Mgr. Svetlana Síthová, Marianna Krajčovičová, prof. PaedDr. Janka Duchovičová, PhD., Anetka Chrenová, Martina Kansarčíková, Barbora Bencová
konferencia PF specka  konferencia PF
Text: Mgr. Svetlana Síthová, PF – Katedra pedagogiky
Foto: archív S. S.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo