L3-banner-media

Prezident Kiska vymenoval nových profesorov

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dňa 19. novembra 2014 31 nových vysokoškolských profesorov, medzi nimi aj pracovníkov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre doc. PhDr. Júliusa Fujáka, PhD., doc. RNDr. Petra Chrastinu, PhD., doc. RNDr. Moniku Martiniakovú, PhD., doc. PhDr. Martinu Mojtovú, PhD., doc. RNDr. Radoslava Omelku, PhD., doc. PaedDr. Silviu Pokrivčákovú, PhD., a doc. RNDr. Máriu Vondrákovú, CSc.
V príhovore im zablahoželal k dosiahnutiu najvyššej vedecko-pedagogickej hodnosti. Vzdelanie označil prezident za najsilnejšiu zbraň, ktorá má silu ovplyvňovať mladých ľudí a pomáhať meniť krajinu a svet. Andrej Kiska apeloval na novovymenovaných profesorov, aby pri svojom pedagogickom pôsobení boli nositeľmi nielen pedagogických, ale aj vysoko morálnych ľudských kvalít. “Želám každému jednému z vás, aby v každom vašom študentovi ostal ten pocit, že ste mu pomohli byť nielen lepším vo svojej odbornosti, ale že ste mu pomohli byť aj lepším a kvalitnejším človekom.“
(Zdroj: http://www.prezident.sk, TASR)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo