L3-banner-media

Informácie pre študentov a zamestnancov UKF

Vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete v súvislosti so šírením koronavírusu odporúča vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre svojim študentom a zamestnancom zvážiť potrebu cestovania v rámci pracovných aj súkromných ciest, a to najmä do oblastí postihnutých vírusom. Rektor UKF Libor Vozár o tom informoval prostredníctvom e-mailu. Napriek tomu, že pracovná cesta je príkaz, každý zamestnanec má slobodné právo a zodpovednosť rozhodnúť sa, či na ňu nastúpi.
Výskyt koronavírusu vo svete a počet prípadov v jednotlivých krajinách je možné sledovať na mape, ktorá je neustále aktualizovaná.
Univerzita zároveň odporúča sledovať webové sídla ministerstiev a relevantných inštitúcií. Usmernenie k šíreniu koronavírusu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, informácie a odporúčania v súvislosti s vírusom nájdete aj na webe Ministerstva zdravotníctva SR. Vhodné je tiež sledovať oznamy a upozornenia pred cestovaním, ktoré zverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Ako na svojom webovom sídle uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR, po návrate z krajiny, v ktorej sa koronavírus vyskytol, sa odporúča kontrolovať svoj zdravotný stav po dobu 14 dní (inkubačná doba). V prípade, že sa u vás vyskytnú príznaky ochorenia, „telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.“ Zriadené sú aj infolinky a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorých odborníci odpovedajú na otázky.
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682,
Ak máte otázky ohľadom koronavírusu, sledujte web Ministerstva zdravotníctva SR.
Rady, ako znížiť riziko nákazy koronavírusom, ponúka Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Fotografia v perexe: www.gisanddata.maps.arcgis.com

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove