L3-banner-media

Informácie pre študentov a zamestnancov UKF

Vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete v súvislosti so šírením koronavírusu odporúča vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre svojim študentom a zamestnancom zvážiť potrebu cestovania v rámci pracovných aj súkromných ciest, a to najmä do oblastí postihnutých vírusom. Rektor UKF Libor Vozár o tom informoval prostredníctvom e-mailu. Napriek tomu, že pracovná cesta je príkaz, každý zamestnanec má slobodné právo a zodpovednosť rozhodnúť sa, či na ňu nastúpi.
Výskyt koronavírusu vo svete a počet prípadov v jednotlivých krajinách je možné sledovať na mape, ktorá je neustále aktualizovaná.
Univerzita zároveň odporúča sledovať webové sídla ministerstiev a relevantných inštitúcií. Usmernenie k šíreniu koronavírusu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, informácie a odporúčania v súvislosti s vírusom nájdete aj na webe Ministerstva zdravotníctva SR. Vhodné je tiež sledovať oznamy a upozornenia pred cestovaním, ktoré zverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Ako na svojom webovom sídle uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR, po návrate z krajiny, v ktorej sa koronavírus vyskytol, sa odporúča kontrolovať svoj zdravotný stav po dobu 14 dní (inkubačná doba). V prípade, že sa u vás vyskytnú príznaky ochorenia, „telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.“ Zriadené sú aj infolinky a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorých odborníci odpovedajú na otázky.
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682,
Ak máte otázky ohľadom koronavírusu, sledujte web Ministerstva zdravotníctva SR.
Rady, ako znížiť riziko nákazy koronavírusom, ponúka Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Fotografia v perexe: www.gisanddata.maps.arcgis.com

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo