L3-banner-media

Opatrenia UKF v súvislosti so šírením koronavírusu

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku a vzhľadom na dostupné informácie ohľadom šírenia koronavírusu zavádza Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre tieto preventívne opatrenia:
  1. Od pondelka 9. marca 2020 od 12.00 h do nedele 22. marca 2020 sa na univerzite prerušuje prezenčná forma výučby. Vzdelávanie sa bude uskutočňovať inými vhodnými metódami podľa pokynov dekanov fakúlt. Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby a praxí v zmluvných zariadeniach.
  2. Vedenie univerzity odporúča študentom ubytovaným v študentských domovoch, aby odcestovali domov. Študentské domovy ostávajú v prevádzke, avšak univerzita si vyhradzuje právo v prípade potreby internáty uzavrieť.
  3. Vedenie univerzity odporúča všetkým zamestnancom a študentom necestovať do zahraničia a v rámci Slovenska ani do miest s výskytom koronavírusu. Univerzita neprijíma žiadne návštevy, pracovné cesty a mobility zamestnancov a študentov zo zahraničia. V záujme ochrany zdravia zamestnancov a študentov sa na univerzite obmedzí organizovanie konferencií, seminárov, verejných spoločenských a pracovných stretnutí. Tieto opatrenia sa zavádzajú v termíne od 9. marca do 30. apríla 2020.
  4. Študentom a zamestnancom univerzity sa odporúča, aby po návrate zo zahraničia alebo v prípade, že by mohli dôjsť do styku s osobami s podozrením na nákazu koronavírusom, ostali 2 týždne doma podľa pokynov dekanov fakúlt v prípade zamestnancov zaradených na fakulte alebo kvestora univerzity v prípade ostatných zamestnancov.
Všetkým zamestnancom a študentom odporúčame sledovať aktuálne informácie, ktoré univerzita zverejňuje na svojom webovom sídle.
Ilustračné foto v perexe: pixabay.com

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove