L3-banner-media

Informácie UKF pre zahraničných študentov

Ubytovanie na internátoch UKF:
 • Internáty naďalej ostávajú otvorené pre zahraničných študentov (vrátane Erasmus+),
 • v prípade, že študenti cudzej štátnej príslušnosti chcú naďalej zostať v študentskom domove, musia sa povinne okamžite zaregistrovať na vrátnici príslušného študentského domova,
 • na internátoch UKF platí zákaz akýchkoľvek návštev až do odvolania,
 • študenti, ktorí boli v zahraničí (napr. súkromná cesta, výlet), sú povinní podrobiť sa povinnej karanténe po dobu 14 dní a nahlásiť riaditeľovi túto skutočnosť na e-mail: ,
 • študenti sa majú riadiť ubytovacím poriadkom, zostať na svojej izbe,
 • vstup na internáty je výlučne na preukaz študenta (ISIC),
 • študenti majú k dispozícii na internátoch kuchynky, práčovňu, spoločenské priestory sú však zavreté (fitness centrum, spoločenské miestnosti...),
 • hygienické pomôcky si musia zabezpečiť študenti sami a dôrazne žiadame o dodržiavanie hygienických opatrení,
 • stravu si musia zabezpečiť študenti sami, keďže bufety budú zatvorené na ŠD Nitra a ŠD Zobor,
 • v prípade, že akékoľvek veci, ktoré potrebujete, ale nemôžete si ich zobrať so sebou domov (obmedzenia prepravy), si pošlite prostredníctvom pošty v SR, UKF nezabezpečuje túto službu.
Predčasné ukončenie pobytu (vrátane Erasmus+ mobility):
 • Pozor, v prípade, že sa zdržiavate v SR v lehote 90 dní a zatiaľ ste si povolenie na pobyt v SR nevybavovali, alebo vám ešte nebolo udelené (týka sa to aj tých, čo si podali žiadosť na cudzineckú políciu a zatiaľ nemajú doklad o pobyte), polícia ich už nevybaví. Týmto nebudete mať doklad na preukázanie prechodného pobytu v SR a cez hranice vás nepustia späť do SR, ak by ste sa museli z akéhokoľvek dôvodu vrátiť (napr. zrušenie letu, zatvorenie letiska a iné).
 • Ak ste si už kúpili letenku, ste povinní dostatočne vopred u leteckej spoločnosti (aspoň 4 hod.) si overiť či váš let nebol zrušený a či príslušné letisko nie je uzavreté.
 • V prípade, že máte povolenie na pobyt v SR a musíte sa vrátiť, môžete prísť späť na internát UKF, ale ste povinní sa podrobiť povinnej zákonom stanovenej karanténe 14 dní a bezodkladne sa nahlásiť riaditeľovi internátov UKF na .
 • V prípade, že nemáte udelené povolenie na pobyt, dôrazne neodporúčame vycestovať do zahraničia, keďže riskujete že uviaznete v zahraničí bez možnosti vám akokoľvek pomôcť zo strany UKF.
Ostatné pokyny:
 • Zákaz cestovania v rámci SR.
 • Zdržiavať sa v Nitre väčšinou na internáte pre svoju vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia.
 • Dôrazne vás žiadame, aby ste osobne nechodili na pracoviská UKF, ale všetky vaše požiadavky a otázky riešili prostredníctvom e-mailu a telefonicky.
 • Dokumenty potvrdzujúce vašu mobilitu na UKF vám zašleme e-mailom a originál vašej domácej univerzite – bude s vami korektne zaobchádzané.
 • Dokumenty, ktoré potrebujete odovzdať na OMV, nechajte na recepcii príslušného internátu adresované na OMV.
Pre vašu informáciu:
Na základe vyhlásenia Vlády SR zo dňa 12. marca 2020 vyplývajú nasledovné opatrenia, ktoré platia pre všetkých občanov a cudzincov zdržiavajúcich sa v SR:
 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk v SR,
 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení v SR do odvolania,
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná,
 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,
 • zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov),
 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,
 • obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu,
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier,
 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
 • hotely a reštaurácie budú otvorené.
Aktuálne informácie a odporúčania pre zahraničných študentov:
 • Zdržiavať sa na internáte väčšinou vo svojich izbách a chodiť von len v ojedinelých prípadoch, dôrazne neodporúčame opustiť mesto Nitra vzhľadom na rýchlo meniacu sa krízovú situáciu.
 • Zákaz zhromažďovania sa v skupinách vonku na voľných priestranstvách, ako aj vo vnútorných priestoroch internátu.
 • Do doby než dostanú študenti rúška je potrebné, aby si preventívne zakrývali tvár šatkou, vstup do všetkých verejných priestorov (obchody, autobusy, pošty, úrady a iné) je možný iba s rúškom alebo zakrytou tvárou, študentské domovy šijú pre aktuálne ubytovaných rúška. Každý ubytovaný študent dostane bezplatne jedno rúško. K dispozícii budú 17. 3. 2020 od 14.00 h na vrátniciach internátov.
 • Strava na internátoch už nebude zabezpečovaná, nakoľko celá univerzita funguje v obmedzenom režime do odvolania.
 • Všetci zahraniční študenti sa musia riadiť pokynmi a nariadeniami univerzity, ako aj nariadeniami študentských domovov UKF a sledovať aktuálne informácie zasielané na ich e-mailové adresy a zverejňované na www.ukf.sk a Facebooku UKF.
 • Od 15. 3. 2020 je Vládou SR vyhlásený núdzový stav, na základe čoho na 14 dní budú zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami okrem potravín, drogérií, lekární, trafík, pôšt, bánk, púmp, stravovacích prevádzok.
 • V stravovacích prevádzkach a reštauráciách si ľudia k jedlu nesadnú, jedlo sa bude poskytovať len formou výdaja a donáškovej služby.
 • Všetci, ktorí prídu zo zahraničia do SR, budú musieť byť 14 dní v karanténe.
V prípade otázok sme vám k dispozícii na OMV.
Kontakt:
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
 
Aktualizované: 17. 3. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove