L3-banner-media

Informácie UKF pre zahraničných študentov

Ubytovanie na internátoch UKF:
 • Internáty naďalej ostávajú otvorené pre zahraničných študentov (vrátane Erasmus+),
 • v prípade, že študenti cudzej štátnej príslušnosti chcú naďalej zostať v študentskom domove, musia sa povinne okamžite zaregistrovať na vrátnici príslušného študentského domova,
 • na internátoch UKF platí zákaz akýchkoľvek návštev až do odvolania,
 • študenti, ktorí boli v zahraničí (napr. súkromná cesta, výlet), sú povinní podrobiť sa povinnej karanténe po dobu 14 dní a nahlásiť riaditeľovi túto skutočnosť na e-mail: ,
 • študenti sa majú riadiť ubytovacím poriadkom, zostať na svojej izbe,
 • vstup na internáty je výlučne na preukaz študenta (ISIC),
 • študenti majú k dispozícii na internátoch kuchynky, práčovňu, spoločenské priestory sú však zavreté (fitness centrum, spoločenské miestnosti...),
 • hygienické pomôcky si musia zabezpečiť študenti sami a dôrazne žiadame o dodržiavanie hygienických opatrení,
 • stravu si musia zabezpečiť študenti sami, keďže bufety budú zatvorené na ŠD Nitra a ŠD Zobor,
 • v prípade, že akékoľvek veci, ktoré potrebujete, ale nemôžete si ich zobrať so sebou domov (obmedzenia prepravy), si pošlite prostredníctvom pošty v SR, UKF nezabezpečuje túto službu.
Predčasné ukončenie pobytu (vrátane Erasmus+ mobility):
 • Pozor, v prípade, že sa zdržiavate v SR v lehote 90 dní a zatiaľ ste si povolenie na pobyt v SR nevybavovali, alebo vám ešte nebolo udelené (týka sa to aj tých, čo si podali žiadosť na cudzineckú políciu a zatiaľ nemajú doklad o pobyte), polícia ich už nevybaví. Týmto nebudete mať doklad na preukázanie prechodného pobytu v SR a cez hranice vás nepustia späť do SR, ak by ste sa museli z akéhokoľvek dôvodu vrátiť (napr. zrušenie letu, zatvorenie letiska a iné).
 • Ak ste si už kúpili letenku, ste povinní dostatočne vopred u leteckej spoločnosti (aspoň 4 hod.) si overiť či váš let nebol zrušený a či príslušné letisko nie je uzavreté.
 • V prípade, že máte povolenie na pobyt v SR a musíte sa vrátiť, môžete prísť späť na internát UKF, ale ste povinní sa podrobiť povinnej zákonom stanovenej karanténe 14 dní a bezodkladne sa nahlásiť riaditeľovi internátov UKF na .
 • V prípade, že nemáte udelené povolenie na pobyt, dôrazne neodporúčame vycestovať do zahraničia, keďže riskujete že uviaznete v zahraničí bez možnosti vám akokoľvek pomôcť zo strany UKF.
Ostatné pokyny:
 • Zákaz cestovania v rámci SR.
 • Zdržiavať sa v Nitre väčšinou na internáte pre svoju vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia.
 • Dôrazne vás žiadame, aby ste osobne nechodili na pracoviská UKF, ale všetky vaše požiadavky a otázky riešili prostredníctvom e-mailu a telefonicky.
 • Dokumenty potvrdzujúce vašu mobilitu na UKF vám zašleme e-mailom a originál vašej domácej univerzite – bude s vami korektne zaobchádzané.
 • Dokumenty, ktoré potrebujete odovzdať na OMV, nechajte na recepcii príslušného internátu adresované na OMV.
Pre vašu informáciu:
Na základe vyhlásenia Vlády SR zo dňa 12. marca 2020 vyplývajú nasledovné opatrenia, ktoré platia pre všetkých občanov a cudzincov zdržiavajúcich sa v SR:
 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk v SR,
 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení v SR do odvolania,
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná,
 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,
 • zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov),
 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,
 • obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu,
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier,
 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
 • hotely a reštaurácie budú otvorené.
Aktuálne informácie a odporúčania pre zahraničných študentov:
 • Zdržiavať sa na internáte väčšinou vo svojich izbách a chodiť von len v ojedinelých prípadoch, dôrazne neodporúčame opustiť mesto Nitra vzhľadom na rýchlo meniacu sa krízovú situáciu.
 • Zákaz zhromažďovania sa v skupinách vonku na voľných priestranstvách, ako aj vo vnútorných priestoroch internátu.
 • Do doby než dostanú študenti rúška je potrebné, aby si preventívne zakrývali tvár šatkou, vstup do všetkých verejných priestorov (obchody, autobusy, pošty, úrady a iné) je možný iba s rúškom alebo zakrytou tvárou, študentské domovy šijú pre aktuálne ubytovaných rúška. Každý ubytovaný študent dostane bezplatne jedno rúško. K dispozícii budú 17. 3. 2020 od 14.00 h na vrátniciach internátov.
 • Strava na internátoch už nebude zabezpečovaná, nakoľko celá univerzita funguje v obmedzenom režime do odvolania.
 • Všetci zahraniční študenti sa musia riadiť pokynmi a nariadeniami univerzity, ako aj nariadeniami študentských domovov UKF a sledovať aktuálne informácie zasielané na ich e-mailové adresy a zverejňované na www.ukf.sk a Facebooku UKF.
 • Od 15. 3. 2020 je Vládou SR vyhlásený núdzový stav, na základe čoho na 14 dní budú zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami okrem potravín, drogérií, lekární, trafík, pôšt, bánk, púmp, stravovacích prevádzok.
 • V stravovacích prevádzkach a reštauráciách si ľudia k jedlu nesadnú, jedlo sa bude poskytovať len formou výdaja a donáškovej služby.
 • Všetci, ktorí prídu zo zahraničia do SR, budú musieť byť 14 dní v karanténe.
V prípade otázok sme vám k dispozícii na OMV.
Kontakt:
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
 
Aktualizované: 17. 3. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo