L3-banner-media

Predĺženie prerušenia prezenčnej formy štúdia

Prerušenie prezenčnej formy štúdia na UKF sa v nadväznosti na prijímané opatrenia v SR predlžuje do 29. marca 2020 pre všetky stupne a formy vysokoškolského vzdelávania a univerzitu tretieho veku. Konzultácie s učiteľmi sa budú uskutočňovať výlučne elektronicky.
Upozorňujeme, že od 16. 3. do 4. 4. 2020 prebieha prostredníctvom AIS predzápis predmetov na zimný semester 2020/2021.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo