L3-banner-media

Predĺženie prerušenia prezenčnej formy štúdia

Prerušenie prezenčnej formy štúdia na UKF sa v nadväznosti na prijímané opatrenia v SR predlžuje do 29. marca 2020 pre všetky stupne a formy vysokoškolského vzdelávania a univerzitu tretieho veku. Konzultácie s učiteľmi sa budú uskutočňovať výlučne elektronicky.
Upozorňujeme, že od 16. 3. do 4. 4. 2020 prebieha prostredníctvom AIS predzápis predmetov na zimný semester 2020/2021.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove