L3-banner-media

Pokyny pre slovenských študentov v zahraničí

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. marca 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.
V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine a požiadať o repatriáciu. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Táto možnosť platí už iba do 1. apríla 2020 do polnoci. Ak sa rozhodnú pre návrat neskôr, v súčasnosti sú možnosti individuálnej dopravy v jednotlivých krajinách obmedzené a výrazne sťažené. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyzýva Slovákov v zahraničí, ktorí sa chcú vrátiť na Slovensko, aby postupovali v súlade s odporučeniami MZV a sledovali všetky uvedené informačné zdroje. Podľa informácií MZV repatriácie našich občanov budú prebiehať postupne rôznymi spôsobmi (individuálne, dopravné spoločnosti a pod.) a zastupiteľské úrady je potrebné kontaktovať najmä elektronicky. Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle MZV SR v ozname pre občanov SR v zahraničí.
Všetci naši občania budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR v Gabčíkove, Liptovskom Jáne alebo na Donovaloch.
Ďalšie informácie týkajúce sa núdzového stavu:
Zdroj: SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Aktualizované: 1. 4. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo