L3-banner-media

Pokyny pre slovenských študentov v zahraničí

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. marca 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.
V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine a požiadať o repatriáciu. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Táto možnosť platí už iba do 1. apríla 2020 do polnoci. Ak sa rozhodnú pre návrat neskôr, v súčasnosti sú možnosti individuálnej dopravy v jednotlivých krajinách obmedzené a výrazne sťažené. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyzýva Slovákov v zahraničí, ktorí sa chcú vrátiť na Slovensko, aby postupovali v súlade s odporučeniami MZV a sledovali všetky uvedené informačné zdroje. Podľa informácií MZV repatriácie našich občanov budú prebiehať postupne rôznymi spôsobmi (individuálne, dopravné spoločnosti a pod.) a zastupiteľské úrady je potrebné kontaktovať najmä elektronicky. Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle MZV SR v ozname pre občanov SR v zahraničí.
Všetci naši občania budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR v Gabčíkove, Liptovskom Jáne alebo na Donovaloch.
Ďalšie informácie týkajúce sa núdzového stavu:
Zdroj: SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Aktualizované: 1. 4. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove