L3-banner-media

Odpustenie ubytovacieho poplatku za mesiac apríl

Milé študentky, milí študenti,
súčasná bezpečnostná situácia na Slovensku i vo svete nás prinútila prijať na našej univerzite celý rad bezprecedentných krízových opatrení. Medzi ne patrí aj obmedzenie prevádzkových, stravovacích a ubytovacích zariadení univerzity, čím sme Vám, študentom, o. i. zabránili využívať možnosti ubytovania v našich študentských domovoch.
Napriek tomu, že ide o rozhodnutie z dôvodu „vyššej moci“, pokladáme za nenáležité, aby ste i naďalej za ubytovanie platili tak, ako ste sa zaviazali v ubytovacej zmluve. Preto Vám všetkým, ktorí v súčasnosti nemôžete využívať naše ubytovacie služby, odpúšťame ubytovací poplatok za mesiac apríl 2020.
V prípade, že ste už ubytovací poplatok za mesiac apríl 2020 zaplatili, tak sa táto platba použije ako ubytovací poplatok v ďalších mesiacoch. Všetky prípadné preplatky za ubytovanie budú vrátené na účet ubytovaného na konci zmluvného vzťahu.
 
Milé študentky, milí študenti,
verím, že táto neštandardná situácia sa rýchlo zmení a už čoskoro sa stretneme na pôde našej alma mater. Prajem Vám všetkým a Vašim rodinám veľa zdravia a pevnej vôle zvládnuť túto zložitú situáciu.
 
Libor Vozár
rektor
 
V Nitre dňa 20. marca 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove