L3-banner-media

Odpustenie ubytovacieho poplatku za mesiac apríl

Milé študentky, milí študenti,
súčasná bezpečnostná situácia na Slovensku i vo svete nás prinútila prijať na našej univerzite celý rad bezprecedentných krízových opatrení. Medzi ne patrí aj obmedzenie prevádzkových, stravovacích a ubytovacích zariadení univerzity, čím sme Vám, študentom, o. i. zabránili využívať možnosti ubytovania v našich študentských domovoch.
Napriek tomu, že ide o rozhodnutie z dôvodu „vyššej moci“, pokladáme za nenáležité, aby ste i naďalej za ubytovanie platili tak, ako ste sa zaviazali v ubytovacej zmluve. Preto Vám všetkým, ktorí v súčasnosti nemôžete využívať naše ubytovacie služby, odpúšťame ubytovací poplatok za mesiac apríl 2020.
V prípade, že ste už ubytovací poplatok za mesiac apríl 2020 zaplatili, tak sa táto platba použije ako ubytovací poplatok v ďalších mesiacoch. Všetky prípadné preplatky za ubytovanie budú vrátené na účet ubytovaného na konci zmluvného vzťahu.
 
Milé študentky, milí študenti,
verím, že táto neštandardná situácia sa rýchlo zmení a už čoskoro sa stretneme na pôde našej alma mater. Prajem Vám všetkým a Vašim rodinám veľa zdravia a pevnej vôle zvládnuť túto zložitú situáciu.
 
Libor Vozár
rektor
 
V Nitre dňa 20. marca 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo