L3-banner-media

Interdisciplinárne dialógy: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na ďalšiu prednášku cyklu Interdisciplinárne dialógy, organizovaného pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Našim hosťom bude doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie & Centrum rodových štúdií Filozofická fakulta Univerzity Komenského). Jej prednáška s názvom "O deravom potrubí a sklenenom strope: akademická kariéra žien a mužov" sa uskutoční vo štvrtok, dňa 4. 12. 2014 o 15:00 hod. v Akropole (Filozofická fakulta, Hodžova 1).
 
Anotácia:
Témou prednášky bude problém rodovej ne/rovnosti v akademickom prostredí s cieľom hľadať odpoveď na nasledovné otázky: Aké problémy možno identifikovať v oblasti rovnosti  mužov a žien vo svetle štatistických dát za rezort vysokých škôl v Slovenskej republike?  V čom sa prejavuje horizontálna a vertikálna rodová segregácia? Aké sú bariéry a limity akademickej kariéry žien a v čom spočívajú ich príčiny? Aké sú skúsenosti žien s budovaním akademickej kariéry vo svetle kvalitatívneho výskumu?

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo