L3-banner-media

Jubilejná vedecká kaviareň

Dňa 20. novembra 2014 sa v Divadelnej kaviarni Tatra v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre konala jubilejná päťdesiata prednáška v rámci série posedení „Veda v Centre“ s osobnosťami vedy na tému „Matematika – príroda – kultúra”.
Pozvanie do vedeckej kaviarne prijal prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. V úvode prednášky sa prednášajúci venoval súčastiam, základom matematiky. Hovoril o prírode ako zdroji vzorov pre matematiku, o číselných prírodných a geometrických vzoroch. Predstavil geometriu ako vyjadrovací prostriedok prírody, ľudstva a ako jazyk rôznych ideí. Vysvetlil, čo je zlatý rez úsečky, jeho použitie a význam v živote človeka. Možno len súhlasiť, že na prvý pohľad od seba významovo vzdialené slová „Matematika – príroda – kultúra” sú úzko späté a tvoria pevný, navzájom sa doplňujúci vzťah.
Stretnutia sú naplánované pravidelne na každý predposledný štvrtok v mesiaci. Srdečne Vás preto pozývame na ďalšie posedenie pri šálke kávy, ktoré sa uskutoční dňa 18. 12. 2014 o 17.00 hod. v Divadelnej kaviarni Tatra v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.
 
Všetky fotografie si môžete pozrieť na facebooku UKF v Nitre: https://www.facebook.com/UKFvNitre.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo