L3-banner-media

Naše študentky učia žiakov v čase pandémie

Školy zavreli svoje brány od prvej polovice marca. Niežeby chceli, no museli. Ocitli sme sa v situácii, ktorú ešte nik z nás nezažil. Z rodičov sa stávajú učitelia a učiteľky. Pedagógovia a pedagogičky sa menia na didaktikov a radcov s novými IT schopnosťami. Učitelia a učiteľky musia zmeniť zaužívaný systém vyučovania, v ktorom funguje naše školstvo od dôb Márie Terézie, konkrétne od 22. augusta 1777. Uznajte, nemálo rokov.
Rodičia, učitelia, deti, žiaci, žiačky, študentky, študenti. Niet skupiny, ktorú by aktuálna koronaizolácia nezasiahla. Napriek tomu si dovolíme tvrdiť, že v školskom systéme dostali do rúk Čierneho Petra prváčikovia a prváčky našich základných škôl, ako aj žiaci a žiačky s vývinovými poruchami učenia. Aj my na vysokých školách sme museli zmeniť systém, v ktorom sa učíme. Naďalej chceme byť so študentkami špeciálnej pedagogiky, s vedením Katedry pedagogiky PF a s vedením Pedagogickej fakulty UKF aktívnymi aktérmi vo vzdelávaní. Preto okrem online dištančného vzdelávania našich študentov a študentiek vznikla podporná edukačná skupina na sociálnej sieti Facebook. Cieľom tejto skupiny je prinášať rôznorodé špeciálno-pedagogické aktivity, prístupy a hry pre deti s vývinovými poruchami učenia a prváčikov a prváčky na ZŠ. Každý pracovný deň študentky 2. a 3. ročníka špeciálnej pedagogiky a pedagogiky osôb s poruchami učenia pridávajú 2 úlohy zamerané na fixáciu tvaru písmen, číslic a oblastí nevyhnutných na ďalšiu efektívnu edukáciu.
Skupina s názvom Študentky špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre učia prváčikov zo ZŠ a žiakov s DYS je aj súčasťou portálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom www.ucimenadialku.sk. K aktuálnemu dňu má skupina vyše 750 členov. Aktívnou členkou a supervízorom celého online projektu je naša pedagogička Mgr. Svetlana Síthová.
Presvedčte sa sami, že aktivity sú zaujímavé a prínosné pre tieto veľmi nezvyčajné dni.
specka web
Text: Mgr. Svetlana Síthová, PF – Katedra pedagogiky
Ilustračné foto v perexe: Lubo Balko, R – Oddelenie médií
Foto v texte: FB Študentky špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre učia prváčikov zo ZŠ a žiakov s DYS

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo