L3-banner-media

Prinášame informácie o štátnych skúškach

Štátne skúšky v bakalárskom a magisterskom štúdiu sa na našej univerzite uskutočnia od 1. júna do 11. júla 2020 podľa harmonogramov stanovených dekanmi fakúlt. O zaradení na termín do konkrétnej komisie pre štátne skúšky budú študenti informovaní fakultou prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS), prípadne ďalšími elektronickými prostriedkami. Študentom preto odporúčame pravidelne sledovať AIS, študentský e-mail a webové stránky fakulty.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa štátne skúšky, t. j. ústne skúšky a obhajoby záverečných prác, uskutočnia v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách dištančne prostredníctvom univerzitného videokonferenčného systému UKF (MEET). Na štátne skúšky je vyhradený čas od 8:00 do 14:00 h. Počas štátnych skúšok neodporúčame využívať videokonferenčný systém MEET na realizáciu čiastkových skúšok a žiadame učiteľov a študentov UKF, aby v uvedenom čase využívali informačné systémy UKF až po 14.00 h.
Od 4. mája čiastočne obnovuje svoju činnosť Univerzitná knižnica UKF. Študentom sú umožnené výpožičky študijnej literatúry, sprístupní sa aj nákup kníh v predajni literatúry.
Ďalšie informácie o štátnych skúškach na jednotlivých fakultách sú uverejnené na ich osobitných webových stránkach:
 
Uverejnené: 30. apríla 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove