L3-banner-media

UKF pripravuje Študentský domov Zobor

Rektor UKF prof. Libor Vozár vyhlásil stav pohotovosti. Univerzita na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR a podľa pokynov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje Študentský domov Zobor na ubytovanie a stravovanie pre fyzické osoby, ktorým je nariadená povinná karanténa, ako aj ďalšie podporné služby pre prevádzku karanténneho zariadenia.
Študenti, ktorí sú ešte v ŠD Zobor ubytovaní, budú presunutí na ŠD UKF Nitra.
Vykonávanie ďalších činností v ŠD Zobor už nie je v kompetencii UKF.
UKF tak koná v národnom záujme eliminácie potenciálneho šírenia pandémie na Slovensku. 
Uverejnené: 2. 5. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo