L3-banner-media

UKF pripravuje Študentský domov Zobor

Rektor UKF prof. Libor Vozár vyhlásil stav pohotovosti. Univerzita na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR a podľa pokynov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje Študentský domov Zobor na ubytovanie a stravovanie pre fyzické osoby, ktorým je nariadená povinná karanténa, ako aj ďalšie podporné služby pre prevádzku karanténneho zariadenia.
Študenti, ktorí sú ešte v ŠD Zobor ubytovaní, budú presunutí na ŠD UKF Nitra.
Vykonávanie ďalších činností v ŠD Zobor už nie je v kompetencii UKF.
UKF tak koná v národnom záujme eliminácie potenciálneho šírenia pandémie na Slovensku. 
Uverejnené: 2. 5. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove