L3-banner-media

Študenti ošetrovateľstva v prvej línii

Dvadsiatka študentov ošetrovateľstva UKF v Nitre pracuje aj počas súčasnej neľahkej situácie v nemocniciach, hospicoch či v zariadeniach sociálnych služieb. A že je to pre nich priam povolanie v pravom slova zmysle, vidieť aj zo slov niektorých z nich – tu sú:
Jana Benca: „Počas pandémie pracujem v zariadení sociálnych služieb Zlatý vek v Nitre. Pracovala som v tomto zariadení aj pred pandémiou. Keď vznikla táto situácia, vôbec som nerozmýšľala nad možnosťou ukončiť pracovný pomer, ale naopak, mala som ešte väčšiu chuť pomáhať jedincom. Vôbec ma to neodradilo pomáhať jedincom, pretože, ak sa niekto rozhodne študovať tento odbor, musí myslieť pozitívne a hlavne mať chuť pomáhať jedincom v každej situácii. Rada pracujem s ľudmi, či už v nemocničných zariadeniach, alebo aj sociálnych zariadeniach. Verím, že túto situáciu všetci zvládneme a čoskoro sa vrátime do bežného života.”
IMG Jana Benca
Veronika Durmiková: „Počas pandémie, ale i mimo nej, robím a pomáham, pretože ma to baví a napĺňa v Hospici – Dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Mám tam aj super kolegov od nás, Ninku Zelinkovú a Mária Zrubeca, ktorých touto cestou pozdravujem :).”
IMG Veronika Durmikova
Anna Mária Gombáliková a Martina Račáková: „Aj teraz počas pandémie pracujeme na Oddelení urgentnej medicíny vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Momentálne to nie je ľahké, pretože situácia sama o sebe je ťažká, počas služieb ohrozujeme nielen seba, ale aj svojich blízkych, denne vystavujeme svoje zdravie riziku, ale pracujeme, pretože práca sestry nebola a nikdy nebude jednoduchá.”
IMG Anna Maria Gombalikova
Študentkám ďakujeme za to, čo robia a prajeme im veľa odhodlania, síl a zdravia aj do ďalších dní.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: archív študentiek Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo