L3-banner-media

Vyberte sa na matematické prechádzky

Projekt Erasmus+ MoMaTrE sa blíži k svojmu záveru. Aktívni lídri projektu na univerzite J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom rozvíjajú veľmi perspektívne aktivity projektu ďalej. V pondelok 4. mája 2020 bola aktualizovaná nová verzia portálu mathcitymap. Slovenská verzia aktualizovaného portálu by mala byť plne funkčná tiež.
momatre appka
Aplikácia MathCityMap
Pre zaujímavosť a aj pre využitie počas virtuálneho vyučovania pre študentov učiteľstva a pre žiakov na základných a stredných školách boli vytvorené matematické prechádzky, ktoré sa dajú riešiť pomocou aplikácie v mobile, v tablete alebo na počítači z domáceho prostredia. Každá taká prechádzka začína predponou [MCM@home]. Na Slovensku vďaka aktívnym riešiteľom projektu, spolupracujúcim učiteľom matematiky z praxe a študentom učiteľstva matematiky na KM FPV UKF v Nitre boli vytvorené [MCM@home] matematické prechádzky na miestach a v mestách: Dvory nad Žitavou (kód prechádzky 292584), Lesopark Žilina (152588), Rišňovce (452545), Dubovce (342540, Pribinovo námestie v Nitre (slovensky: 142598, anglicky: 052591) a Vrátna (562529).
Ako väčšina aktívnych autorov úloh odhalila, v úlohách sa dajú využiť medzipredmetové vzťahy s ktorýmkoľvek predmetom vyučovaným na ZŠ a SŠ a zároveň ukázať, aké zaujímavé objekty s dôležitými matematickými atribútmi sa nachádzajú všade okolo nás.
momatre certifikat 
Zodpovedná riešiteľka projektu z Katedry matematiky FPV UKF v Nitre doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., za svoju spoluprácu s Univerzitou J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom získala unikátny certifikát a o matematických prechádzkach predniesla 5. mája 2020 prednášku študentom učiteľstva matematiky Viedenskej Univerzity vo virtuálnom prostredí vzdelávacieho portálu Moodle. Prednáška bola, prirodzene, pôvodne plánovaná prezenčne, ale digitálne spojenie nesklamalo a viedenskí študenti sa spolu s univerzitným učiteľom Dr. Andreasom Ulovcom virtuálne poprechádzali po Nitre, riešili úlohy o objektoch na námestí Kniežaťa Pribinu.
momatre prednaska
Prednáška pre študentov Univerzity vo Viedni
Nech sa páči, stiahnite si bezplatne aplikáciu z Google Play alebo AppStore, vložte kód prechádzky a overte, či sú vaše matematické kompetencie na úrovni žiaka základnej školy. Srdečne pozývame na Matematické [MCM@home] prechádzky.
Text a foto: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., FPV – Katedra matematiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo