L3-banner-media

Aktualizácia fungovania Univerzitnej knižnice

Rozšírenie služieb online výpožičiek
Od pondelka 11. mája 2020 bude možné službu online výpožičiek využívať každý pracovný deň (PO – PIA) od 9.00 do 11.00 h. Naďalej však platia všetky podmienky, ktoré treba dodržiavať:
  1. vydávané budú len vopred objednané knihy prostredníctvom konta používateľa,
  2. treba čakať na potvrdzujúci email o tom, že sú knihy pripravené,
  3. pri výdaji kníh je nutné dodržiavať všetky nariadené opatrenia
  • do knižnice je vstup povolený len po jednom,
  • vstupovať do priestorov knižnice je umožnené len čitateľom so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne,
  • pri vchode do knižnice si aplikujte dezinfekciu na ruky, prípadne použite jednorazové rukavice,
  • zachovávajte odstupy osôb minimálne 2 metre,
  • pri preberaní kníh sa riaďte pokynmi pracovníkov knižnice.
Upomienky
Do septembra 2020 nebudú generované upomienky za nedodržanie výpožičnej lehoty požičaných kníh. Upozorňujeme však študentov končiacich ročníkov a študentov, ktorí zanechávajú štúdium. Pre tých platí povinnosť požičané knihy vrátiť prostredníctvom biblioboxov, a to do ukončenia ich štúdia.
Pre tých, ktorým boli vygenerované upomienky pred 15. marcom 2020 platí, že tieto poplatky za upomienky si treba vysporiadať čím skôr priamo v knižnici. Pripomíname, že spoplatnená je až prvá upomienka (nie nultá). V tomto prípade môžete knihy vrátiť priamo u nás v knižnici na Dražovskej ceste 4 každý pracovný deň PO – PIA * od 9.00 do 11.00 h za dodržania všetkých nariadených opatrení. Taktiež vás prosíme, aby ste sa riadili pokynmi pracovníkov knižnice.
*platí od 11. 5. 2020
Vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu
Naďalej preferujeme vrátenie požičaných kníh prostredníctvom biblioboxov. Výnimku majú študenti, ktorým boli generované upomienky pred 15. marcom 2020 a musia uhradiť poplatky za upomienky. Tí môžu knihy vrátiť priamo v knižnici pri vyplácaní poplatkov za nedodržanie výpožičnej doby.
biblioboxy
Text: Mgr. Bc. Frederika Virágová, UKF – Univerzitná knižnica

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo