L3-banner-media

Študentský domov Nitra je v plnej prevádzke

Študentský domov Nitra opätovne poskytuje ubytovacie služby pre denných študentov UKF. V prípade, že máte záujem o ubytovanie kontaktujte vedúceho ŠD Nitra Ing. Milana Masára – , +421 37 6408 081.
Pre optimálne využitie ubytovacej kapacity budeme uprednostňovať zaplnenie celej trojposteľovej izby. V prípade voľných kapacít umožníme ubytovanie aj dvoch študentov na izbe, resp. jednému študentovi na izbe za primeranú cenu.
V ŠD Nitra budeme poskytovať ubytovanie aj počas mesiacov júl a august.
sdnitra2015 perex
Študentský domov Zobor slúži v súčasnosti ako repatriačné zariadenie – karanténne centrum. Z toho dôvodu až do odvolania nebudeme poskytovať v ŠD Zobor ubytovacie služby pre študentov. Vstup do A bloku a B bloku je v súčasnosti zakázaný! Odsťahovať si svoje osobné veci môžu študenti len z bloku H. K letnému ubytovaniu v ŠD Zobor sa vám v súčasnosti nevieme vyjadriť.
Študentské domovy UKF si vyhradzujú právo na ukončenie poskytovania ubytovania v prípade, že štátne orgány opätovne zakážu prevádzkovanie ubytovacích zariadení z epidemických príčin.
 
Uverejnené: 13. 5. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo