L3-banner-media

Študentský domov Nitra je v plnej prevádzke

Študentský domov Nitra opätovne poskytuje ubytovacie služby pre denných študentov UKF. V prípade, že máte záujem o ubytovanie kontaktujte vedúceho ŠD Nitra Ing. Milana Masára – , +421 37 6408 081.
Pre optimálne využitie ubytovacej kapacity budeme uprednostňovať zaplnenie celej trojposteľovej izby. V prípade voľných kapacít umožníme ubytovanie aj dvoch študentov na izbe, resp. jednému študentovi na izbe za primeranú cenu.
V ŠD Nitra budeme poskytovať ubytovanie aj počas mesiacov júl a august.
sdnitra2015 perex
Študentský domov Zobor slúži v súčasnosti ako repatriačné zariadenie – karanténne centrum. Z toho dôvodu až do odvolania nebudeme poskytovať v ŠD Zobor ubytovacie služby pre študentov. Vstup do A bloku a B bloku je v súčasnosti zakázaný! Odsťahovať si svoje osobné veci môžu študenti len z bloku H. K letnému ubytovaniu v ŠD Zobor sa vám v súčasnosti nevieme vyjadriť.
Študentské domovy UKF si vyhradzujú právo na ukončenie poskytovania ubytovania v prípade, že štátne orgány opätovne zakážu prevádzkovanie ubytovacích zariadení z epidemických príčin.
 
Uverejnené: 13. 5. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove