L3-banner-media

Aktuálne informácie z Univerzitnej knižnice

Aby sa predišlo zmätku z veľkého množstva informácií, rozhodli sa zamestnanci Univerzitnej knižnice UKF pre vás zhrnúť všetky aktuálne informácie, ktoré sú momentálne v platnosti. Nájdete tu informácie:
 • pre študentov končiacich ročníkov,
 • o službe online výpožičiek,
 • o vrátení požičaných kníh,
 • o upomienkach,
 • o prevádzke študovní UK UKF.
Informácia pre študentov končiacich ročníkov
Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov, že pre nich platí povinnosť vrátiť požičané knihy najneskôr v deň štátnej skúšky. V prípade nedodržania tohto termínu im budú generované upomienky.
Služba online výpožičiek
Univerzitná knižnica UKF naďalej poskytuje len online výpožičky vopred objednaných kníh prostredníctvom konta používateľa a následnou rezerváciou konkrétneho titulu. Pri každom titule v našom online katalógu pribudla možnosť rezervovať.
Ako postupovať pri online výpožičke
Po rezervácii kníh pracovníci knižnice vašu požiadavku spracujú a rezervované knihy budete mať pripravené nasledujúci pracovný deň k vyzdvihnutiu. Čakajte, prosím, na informáciu o potvrdení a pripravení vašej objednávky, ktorú obdržíte prostredníctvom e-mailu, ktorý máte uvedený v karte čitateľa.
Po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu si vašu objednávku budete môcť následne vyzdvihnúť v Univerzitnej knižnici (Dražovská cesta 4). Knihy budú vydávané v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 16.00.
Upozorňujeme, že možný je výdaj LEN vopred objednaných kníh, ktoré budú prichystané a odovzdané za dodržania stále platných štandardných hygienických požiadaviek na ochranu pracovníkov knižnice a aj čitateľov.
Pri výdaji kníh je nutné dodržiavať všetky nariadené opatrenia:
 • do knižnice je vstup povolený len po jednom,
 • vstupovať do priestorov knižnice je umožnené len čitateľom so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne,
 • pri vchode do knižnice si aplikujte dezinfekciu na ruky, prípadne použite jednorazové rukavice,
 • zachovávajte odstupy osôb minimálne 2 metre,
 • pri preberaní kníh sa riaďte pokynmi pracovníkov knižnice.
Dôležité linky:
Vrátenie požičaných kníh
Na vrátenie požičaných kníh môžete použiť jednu z nasledovných možností:
 • Priamo v Univerzitnej knižnici UKF v Nitre na Dražovskej ceste 4: PO – PIA v čase od 8.30 do 16.00 (Pri výbere tejto možnosti je nutné dodržiavať nariadené opatrenia.)
 • BIBLIOBOX na Tr. A. Hlinku 1 (v zádverí). Je potrebné zazvoniť na zvonček a počkať na vrátnika. PO – PIA v čase od 7.00 do 16.00.
 • BIBLIOBOX na ŠD UKF Nitra na B. Slančíkovej 1
  Denní študenti a pedagógovia – vstup do budovy na preukaz študenta/pedagóga
  Externí študenti a verejnosť – zazvoniť na zvonček a počkať na vrátnika
  PO – PIA v čase od 7.00 do 16.00
 • POŠTOU na adresu knižnice:
       Univerzitná knižnica UKF v Nitre
       Dražovská cesta 4
       949 74 Nitra
BBX TAH
Bibliobox na Tr. A. Hlinku 1
BBX SD NITRA
Bibliobox v ŠD UKF Nitra
Upomienky
Pre študentov nekončiacich ročníkov platí, že do septembra 2020 im nebudú generované upomienky za nedodržanie výpožičnej lehoty požičaných kníh.
Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov, že pre nich platí povinnosť vrátiť požičané knihy najneskôr v deň štátnej skúšky. V prípade nedodržania tohto termínu im budú generované upomienky.
Pre tých čitateľov, ktorým boli vygenerované upomienky pred 15. marcom 2020 platí, že poplatky za upomienky si je potrebné vysporiadať čím skôr priamo v knižnici. Pripomíname, že spoplatnená je až prvá upomienka (nie nultá).
Informácie o prevádzke študovní UK UKF
Všetky študovne Univerzitnej knižnice sú až do odvolania zatvorené.
 
Uverejnené: 25. 5. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo