L3-banner-media

Druhé kolo prijímacieho konania aj na UKF

Deň otvorených dverí 2020 v polovici februára tohto roka bol jedným z posledných verejných propagačných podujatí, ktorým Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pritiahla na svoju pôdu návštevníkov, najmä dnes už absolventov stredných škôl. Následný nástup koronakrízy a s ňou spojených opatrení a zákazov prišiel v čase, keď sa stredoškoláci rozhodovali, na ktorej vysokej škole budú pokračovať vo svojom vzdelávaní. Počet prijatých prihlášok na vysokoškolské štúdium na našej univerzite však tak trochu „hluché“ obdobie pandémie výrazne nepoznačilo, čo nás veľmi teší. Záujem študentov zo zahraničia študovať na niektorej z piatich fakúlt UKF sa oproti minulým rokom dokonca zvýšil.
„Podľa informácií z Akademického informačného systému – stavu k 17. júnu 2020 – o štúdium na našej škole v prvom kole prijímacieho konania na akademický rok 2020/21 prejavilo záujem 310 uchádzačov zo zahraničia na bakalársky stupeň a 55 záujemcov na magisterský stupeň štúdia. Po odpočítaní duplicitných prihlášok a prijatí s predpokladom zápisu len na jeden program sú reálne počty prijatých študentov 233 na bakalársky stupeň a 48 na magisterský stupeň štúdia,“ vysvetľuje prorektorka pre vzdelávanie UKF prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
druhe kolo prijimacky
„V prvom kole prijímacieho konania na budúci akademický rok sme dostali prihlášky na štúdium od záujemcov z 11 krajín – Bieloruska, Chorvátska, Česka, Kazachstanu, Maďarska, Nigérie, Rumunska, Ruska, Srbska, Turecka a Ukrajiny. Príjemne prekvapujúcich je 179 podaných prihlášok uchádzačov z Ukrajiny (reálne bez duplicity 144 ), 67 z Ruska (reálne bez duplicity 52), 25 zo Srbska (reálne bez duplicity 21) či 15 z Kazachstanu (reálne 13) – všetko bakalársky stupeň štúdia. Teší nás aj záujem o štúdium na magisterskom stupni štúdia, napríklad Ukrajina 22 (reálne prijatých 18), Srbsko 20 (18) či Česko 7 (7).“
Čo sa týka domácich študentov (stav k 31. máju 2020), v prvom kole prijímacieho konania na akademický rok 2020/21 na 1. stupeň vysokoškolského štúdia si na všetky fakulty UKF podalo prihlášky 3 251 uchádzačov na dennú formu a 387 na externú forma štúdia. Stav uchádzačov podľa počtu zaevidovaných prihlášok na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na UKF je k rovnakému dátumu 862 (denná forma štúdia) a 222 (externá).
„Celkové počty prijatých domácich i zahraničných študentov na nový akademický rok 2020/21 sa ešte, samozrejme, budú meniť. Počítame s tým, že sa zvýšia, keďže do 15. augusta 2020 stále prebieha 2. kolo prijímacieho konania na štúdium na UKF v Nitre. Záujemcovia, ktorí sa doteraz nerozhodli, kam ísť, teda ešte stále majú šancu prihlásiť sa na niektoré z vybraných študijných programov piatich fakúlt našej univerzity, ktorá sa môže pochváliť už vyše 60-ročnou tradíciou vysokoškolského vzdelávania. Všetky študijné programy, ktoré ponúkame, úspešne prešli akreditačným konaním,“ uzavrela prorektorka prof. Jana Duchovičová.
Bližšie informácie záujemcovia nájdu v článku Aktuálna ponuka štúdia.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Ilustračné foto: pixabay.com

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo