L3-banner-media

Naše študentky uspeli na prekladateľskej univerziáde

Študentky Katedry translatológie Filozofickej fakulty UKF Bc. Xénia Kilianová a Bc. Lenka Kleimanová (anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra) mimoriadne úspešne reprezentovali Katedru translatológie na Prekladateľskej univerziáde 2020, ktorú organizuje Literárny fond – výbor Sekcie pre umelecký preklad, výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry. Súťaže sa každoročne zúčastňujú študenti slovenských univerzít, pričom so svojimi prekladmi súťažia v troch kategóriách – umelecký preklad, odborný preklad a teória a kritika prekladu.
V mimoriadne silnej konkurencii získala Xénia Kilianová 1. cenu v kategórii odborného prekladu z ruského do slovenského jazyka (úryvok z knihy od Sergeja Riazanskeho – Dá sa zatĺcť klinec vo vesmíre?), ktorú udelila Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry. Lenka Kleimanová získala 3. cenu v kategórii odborného prekladu z ruského do slovenského jazyka (Ako funguje ľudská pamäť?) udelenú výborom Sekcie pre vedecký a odborný preklad.
KTR prekladatelska univerziada  KTR prekladatelska univerziada studentky
Obom študentkám srdečne gratulujeme a želáme im veľa úspechov v budúcej prekladateľskej kariére.
Autor textu: PhDr. Andrej Zahorák, PhD., FF – Katedra translatológie
Foto: archív KTR
Uverejnené: 11. 7. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo