L3-banner-media

UKF má novú profesorku a profesora

14. júla 2020 vymenovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 54 nových vysokoškolských profesorov a profesoriek. Vymenúvací dekrét si prevzali aj doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD., z Fakulty prírodných vied UKF v odbore ochrana a využívanie krajiny a Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD., z Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v odbore cudzie jazyky a kultúry.
Prezidentka vo svojom príhovore v historickej budove NR SR vyzdvihla dôležitosť kvalitnej práce so študentmi. „Ak chceme, aby sme z našej mladej vysokoškolskej generácie dostali to najlepšie, čo v nej je, vaše nároky na ňu musia byť tie najvyššie."
Zároveň zdôraznila potrebu odovzdávania vedomostí, ale aj žitého poznania. „Vašou úlohou je prispieť k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. Lebo vedomosti bez žitých hodnôt sú naničhodné, naopak vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti."
novi profesori 14 7 2020
Všetkým vymenovaným profesorom srdečne blahoželáme.
Spracovala: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora Uverejnené: 15. 7. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo