L3-banner-media

Rýchlosť budú skúmať aj cez „monoposty F1“

Tábor FAJN – Fyzika Ako Ju Nepoznáme je názov mestského denného tábora určeného pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií vo veku 11 až 15 rokov, ktorý tento rok oslavuje už 15 rokov svojej existencie. Tábor FAJN inovatívnou formou podnecuje u detí záujem o fyziku a prírodné vedy. Snahou organizátorov je priblížiť im fyziku tak, aby zmenili svoj postoj voči nej. Občianske združenie VAU (Viac ako učenie) a Katedra fyziky (KF) FPV UKF vytvorili jedinečný tábor, z ktorého si deti každý rok „odnesú kus fyziky“.
fajn  fajn 2019
Ako za organizátorov z KF povedala PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., sú radi, že tento rok poznačený koronakrízou vôbec môžu tábor organizovať, a tak sa pokúsili vybrať tému, ktorá by bola zaujímavá a zároveň sa ju deti učili v čase pandémie doma. Témou tohtoročného tábora sa preto stala rýchlosť.
Rýchlosť bude tento rok skúmať 32 detí v termíne od 20. do 24. júla 2020 (od 8. do 16. h) v priestoroch Fakulty prírodných vied UKF, ale nielen tam. Počas tábora budú mať deti možnosť objaviť aj v obyčajnej hre skryté záhady, fakty a javy z fyziky. Na aktivity, ktoré väčšina z nás berie ako samozrejmosť, sa pozrú aj z iného uhla, a popritom zistia, že mobily a tablety môžu využívať aj na vzdelávanie, nielen na zábavu.
fajn fyzika  fajn tabor
Ako sme už spomínali, hlavnou témou tábora je rýchlosť. Deti budú prvé tri dni tábora riešiť zaujímavé fyzikálne úlohy spojené s rýchlosťou. Ich úlohou bude sa čo najlepšie oboznámiť s meraniami a postupmi riešenia rôznych úloh. Tieto vedomosti potom môžu zúročiť vo štvrtok na motokárovej dráhe v Dolnej Seči v okrese Levice, kde zažijú rýchlosť na „vlastnej koži“. Budú tu merať napr. akceleráciu v zákrute alebo zisťovať rozdiel medzi okamžitou a priemernou rýchlosťou motokáry. V ich rukách bude aj ďalšia zaujímavá úloha – čo myslíte, aký „monopost F1“ sú schopné vyrobiť 11- až 15-ročné deti?
Hoci oslava výročia pôsobenia Tábora FAJN v rámci jedinečných fyzikálnych táborov je stále trochu v tieni koronavírusu, organizátori veria, že deti si „týždeň s rýchlosťou“ užijú, lebo určite prebehne veľmi rýchlo.
fajn tabor 2019  fajn tabor KF
Text: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, FPV – Katedra fyziky
Foto: archív Tábora FAJN 2019
Uverejnené: 17. 7. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo