L3-banner-media

Ubytovanie študentov z rizikových krajín

Študentom zo zahraničia, ktorí v posledných 14 dňoch boli na území krajiny, ktorá je v zmysle aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vyhlásená za rizikovú, zabezpečí UKF možnosť realizácie domácej izolácie v Študentskom domove Zobor.
Študent prichádzajúci do SR z rizikovej krajiny je povinný zaregistrovať sa a vyplniť formulár na: https://korona.gov.sk/ehranica/#
Podmienky a postup pri nástupe do domácej izolácie v ŠD Zobor:
  1. Študent musí mať pridelené ubytovanie na akademický rok 2020/2021 v Študentských domovoch UKF (ŠD Zobor alebo ŠD Nitra) alebo v zmluvných ubytovacích zariadeniach UKF (Hotel Agroinštitút alebo Školský internát SOŠ potravinárskej).
  2. Študent, ktorý má pridelené ubytovanie v ŠD UKF, musí mať zaplatenú ubytovaciu kauciu a poplatok za mesiac september.
  3. Študent sa zaregistruje na ubytovanie prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 27. augusta 2020.
  4. Študent nastúpi do domácej izolácie v termíne od 1. do 8. septembra 2020. Nástup do domácej izolácie bude denne od 8.00 hod. do 20.00 hod.
  5. Domáca izolácia bude poskytovaná výhradne študentom UKF (neposkytuje sa rodinným príslušníkom študenta) a bude realizovaná v Študentskom domove Zobor v bloku B a v bloku H.
  6. Študent je povinný pri nástupe do domácej izolácie odovzdať výsledok negatívneho testu z domovskej krajiny (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
  7. Doplatok za ubytovacie služby v domácej izolácii je stanovený vo výške 20 €/týždeň a poplatok za stravovacie služby (raňajky-obed-večera + pitný režim) v domácej izolácii je stanovený vo výške 8,59 €/deň. Poplatok sa platí pri nástupe na štandardné ubytovanie po absolvovaní domácej izolácie.
Upozornenie: V prípade, že študent nenastúpi do domácej izolácie do 8. septembra 2020, tak mu realizácia domácej karantény v neskoršom termíne v ŠD UKF nebude umožnená a musí si ju zabezpečiť samostatne.
Ďalšie pokyny budú zaregistrovaným žiadateľom o domácu izoláciu zaslané e-mailom 28. augusta 2020.
Rizikové krajiny sú krajiny, ktoré sa nenachádzajú v prílohe č. 1 Opatrenia UVZ
Uverejnené: 20. 8. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove