L3-banner-media

Informácia pre študentov z rizikových krajín

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 informujeme, že už nie je možné pre všetkých zahraničných študentov vykonať karanténu v študentských domovoch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je potrebné, aby si študenti, ktorí záväzne potvrdili štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a majú pridelené ubytovanie v študentských domovoch UKF, zabezpečili karanténu individuálne.
Vykonanie Covid testu v čase karantény je pre študenta bezplatné.
Upozorňujeme všetkých zahraničných študentov, že pri nástupe na ubytovanie v študentských domovoch UKF sú povinní preukázať sa platným COVID testom vykonaným v SR a zároveň zahraniční študenti, ktorí sa bez prerušenia nachádzali na území SR a nepricestovali z rizikových krajín musia pri nástupe na ubytovanie preukázať, že sa zdržiavali v SR dlhšie ako 14 dní.
Žiadame vás, aby ste uvedenú informáciu vzali na vedomie, využili ju a znížili tak riziko šírenia pandémie. Po ukončení karantény a preukázaní negatívneho COVID testu vykonaného v SR nastúpite na riadne štúdium na UKF.
Študenti, ktorí povinnú karanténu už absolvovali, alebo ich karanténa práve prebieha, môžu považovať túto správu za bezpredmetnú.
V prípade otázok alebo riešenia problémov píšte na .
 
Uverejnené: 21. 9. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove