L3-banner-media

Informácia pre študentov z rizikových krajín

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 informujeme, že už nie je možné pre všetkých zahraničných študentov vykonať karanténu v študentských domovoch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je potrebné, aby si študenti, ktorí záväzne potvrdili štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a majú pridelené ubytovanie v študentských domovoch UKF, zabezpečili karanténu individuálne.
Vykonanie Covid testu v čase karantény je pre študenta bezplatné.
Upozorňujeme všetkých zahraničných študentov, že pri nástupe na ubytovanie v študentských domovoch UKF sú povinní preukázať sa platným COVID testom vykonaným v SR a zároveň zahraniční študenti, ktorí sa bez prerušenia nachádzali na území SR a nepricestovali z rizikových krajín musia pri nástupe na ubytovanie preukázať, že sa zdržiavali v SR dlhšie ako 14 dní.
Žiadame vás, aby ste uvedenú informáciu vzali na vedomie, využili ju a znížili tak riziko šírenia pandémie. Po ukončení karantény a preukázaní negatívneho COVID testu vykonaného v SR nastúpite na riadne štúdium na UKF.
Študenti, ktorí povinnú karanténu už absolvovali, alebo ich karanténa práve prebieha, môžu považovať túto správu za bezpredmetnú.
V prípade otázok alebo riešenia problémov píšte na .
 
Uverejnené: 21. 9. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo