L3-banner-media

Na UKF pokračujeme v prezenčnej výučbe

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pokračuje vzdelávací proces naďalej štandardne prezenčnou formou. Obmedzenia a prípadné výnimky vyplývajúce z vyššej moci, resp. z povahy a podmienok uskutočňovania vzdelávania, stanovujú dekani fakúlt vo väzbe na nariadenia uvedené v Príkaze rektora č. 39/2020.
Je nevyhnutné, aby sme všetci – študenti, zamestnanci i návštevníci univerzity zvolili zodpovedný prístup k dodržiavaniu opatrení nariadených našou univerzitou, ale aj Ústredným krízovým štábom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR.
V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie rozhodne o ďalšom postupe vedenie univerzity po porade s dekanmi fakúlt.
Uverejnené: 2. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove