L3-banner-media

Na UKF pokračujeme v prezenčnej výučbe

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pokračuje vzdelávací proces naďalej štandardne prezenčnou formou. Obmedzenia a prípadné výnimky vyplývajúce z vyššej moci, resp. z povahy a podmienok uskutočňovania vzdelávania, stanovujú dekani fakúlt vo väzbe na nariadenia uvedené v Príkaze rektora č. 39/2020.
Je nevyhnutné, aby sme všetci – študenti, zamestnanci i návštevníci univerzity zvolili zodpovedný prístup k dodržiavaniu opatrení nariadených našou univerzitou, ale aj Ústredným krízovým štábom SR a Úradom verejného zdravotníctva SR.
V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie rozhodne o ďalšom postupe vedenie univerzity po porade s dekanmi fakúlt.
Uverejnené: 2. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo