L3-banner-media

Medzinárodné mobility zamestnancov UKF

Zamestnanci UKF, ktorí nemohli absolvovať schválenú Erasmus+ mobilitu v akademickom roku 2019/2020 kvôli reštrikciám súvisiacim s pandémiou ochorenia COVID-19, môžu túto Erasmus mobilitu realizovať v AR 2020/2021.
Zoznam obsahuje meno zamestnanca, pracovisko, schválenú dĺžku Erasmus mobility (vrátane cesty), schválenú zahraničnú partnerskú inštitúciu a výšku schváleného finančného grantu. Mobility je možné realizovať s návratom najneskôr do 30. septembra 2021.
Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v súvislosti s COVID-19 odporúčame realizáciu Erasmus+ KA103 mobilít v letnom semestri AR 2020/2021.
V rámci služobnej cesty do zahraničia je potrebné sledovať aktuálne nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a aktuálne oznamy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zároveň odporúčame sledovať aktuálne oznamy ambasády Slovenskej republiky v krajine Erasmus destinácie.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka UKF pre medzinárodné vzťahy
 
Uverejnené: 5. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo