L3-banner-media

Prof. Čukan laureátom Ceny Ondreja Štefanka

Na pôde Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení laureátom Ceny Ondreja Štefanka za rok 2020. Okrem Jána Chlebnického (Maďarsko) a Vladimíra Valentíka (Srbsko) získal túto prestížnu cenu zahraničných Slovákov aj zamestnanec Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. Slávnostný ceremoniál sa každoročne koná v marci, avšak kvôli pandémii koronavírusu bol presunutý na september. S ohľadom na aktuálne cestovné obmedzenia si prof. Čukan ocenenie nemohol prevziať osobne.
cena JC2
Cena bola nášmu kolegovi udelená za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete. Jaroslav Čukan sa už takmer 30 rokov venuje výskumu tradičnej aj súčasnej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Chorvátsku. Medzi jeho najvýznamnejšie diela (v spoluautorstve s kolegami z Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre) patria teritoriálne knižné publikácie Kultúrny potenciál Slovákov v Chorvátsku (2016), Kultúrny potenciál Slovákov v Banáte (2018), Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme (2018), Kultúrny potenciál Slovákov v Báčke (2018), Kultúrny potenciál Slovákov v Rumunsku (2019) a monografie obcí Erdevík (2005), Borumlak a Varzaľ (2006), Butín (2008), Pivnica (2010), Boľovce (2011), Silbaš (2012), Soľany (2014) a Vojlovica (2015).
Cena Ondreja Štefanka sa udeľuje na pamiatku literáta a významného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka od roku 2009. Ocenené sú osobnosti, ktoré svojou činnosťou dlhodobo a výrazne prispievajú k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku so sídlom v Nadlaku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí, ktoré združuje 101 najvýznamnejších krajanských spolkov a inštitúcií z 24 štátov sveta.
cena
Text: Mgr. Ján Válek – doktorand na Katedre manažmentu kultúry a turizmu FF
Foto: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku
Portrét: archív KMKT FF UKF
 
Uverejnené: 6. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo