L3-banner-media

Nové opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nastáva od 12. októbra 2020 na univerzite pár zmien. Výučba sa bude uskutočňovať kombináciou prezenčnej a dištančnej formy, pričom o spôsobe a režime výučby rozhoduje dekan fakulty v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu. Študentské domovy ostávajú v prevádzke, zastavuje sa však prevádzka telocviční, Fit štúdia a prislúchajúcich šatní, mimo prevádzky ostáva bazén. Univerzitná knižnica a univerzitná jedáleň pokračujú v existujúcom režime.
Všetky opatrenia, platné od 12. októbra 2020, nájdete v príkaze rektora č. 43/2020.
 
Uverejnené: 7. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo