L3-banner-media

Nové opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nastáva od 12. októbra 2020 na univerzite pár zmien. Výučba sa bude uskutočňovať kombináciou prezenčnej a dištančnej formy, pričom o spôsobe a režime výučby rozhoduje dekan fakulty v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu. Študentské domovy ostávajú v prevádzke, zastavuje sa však prevádzka telocviční, Fit štúdia a prislúchajúcich šatní, mimo prevádzky ostáva bazén. Univerzitná knižnica a univerzitná jedáleň pokračujú v existujúcom režime.
Všetky opatrenia, platné od 12. októbra 2020, nájdete v príkaze rektora č. 43/2020.
 
Uverejnené: 7. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove