L3-banner-media

Svetový deň cestovného ruchu trochu inak

Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre v spolupráci s mestom Nitra každoročne organizuje popularizačné podujatia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Vyhlásila ho Svetová organizácia cestovného ruchu a pripadá na 27. september. Tohtoročný, už 15. ročník podujatia na UKF v Nitre, sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nekonal tradičnou formou prednášok, výstav či súťaží pre študentov a návštevníkov univerzity. Namiesto toho organizátori zvolili alternatívu moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe v priestoroch televízneho štúdia, ktoré sú od 8. októbra 2020 sprístupnené aj širokej verejnosti na internete.
Témy videorozhovorov sa venovali predovšetkým súčasným pálčivým problémom cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie a kultúry v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Hosťami boli zástupcovia gastronomických prevádzok, hotela, cestovných kancelárií a divadla. Mimoriadne úprimne a fundovane priblížili fungovanie týchto entít od marca 2020 až po aktuálnu situáciu.
sdcr 2020
Prvým hosťom bol Ivan Plačko, riaditeľ hotela Chateau Appony v Oponiciach, ktorý odpovedal aj na otázky týkajúce sa ekonomických dopadov, zamestnanosti a preferencií hotelovej klientely. Ďalším hosťom bol Jozef Lacina, spolumajiteľ baru a kaviarne Zanzibar v Nitre. Opisoval škálu problémov, ktoré im spôsobil koronavírus a následné opatrenia proti jeho šíreniu. Podnetnými boli operatívne riešenia vzniknutých situácií a adaptácia na zmenené podmienky podnikania. Tretím hosťom bol Marek Michlík, majiteľ reštaurácie Karla v Nitre. Hovoril o prispôsobení sa situácii, empatii k zamestnancom a nastolených nových výzvach, ktoré pandémia priniesla do gastronomického priemyslu. Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr a konateľ spoločnosti HappyTravel.sk v rozhovore priblížil, ako vníma krízu v cestovnom ruchu z pohľadu cestovných kancelárií, reakcie klientov na nerealizované dovolenky aj pohľad na budúcnosť podnikania v tomto segmente. Kultúrny sektor zastupovala Slávka Civáňová, dramaturgička a projektová manažérka Divadla Andreja Bagara v Nitre. Objasnila prístup divadla počas obmedzenia prevádzky aj vnímanie situácie manažmentom a členmi hereckého súboru.
Možno konštatovať, že vzniklo cenné audiovizuálne dielo, ktorého diváci majú možnosť získať jedinečné, v tomto rozsahu doposiaľ nepublikované, informácie.
Organizátori:
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre, Mesto Nitra, Turistické informačné centrum Nitra
Partneri:
Chateau Appony ****, Zanzi Bar Nitra, Reštaurácia Karla, HappyTravel.sk, SACKA, Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Organizátori ďakujú za spoluprácu:
Požičovňa FotoZolo, Nitra Mi Chutí, Sola Switzerland
Odkazy na rozhovory:
Text a foto: Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre
 
Uverejnené: 8. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo