L3-banner-media

Opatrenia fakúlt vo vzdelávaní

V súvislosti s príkazom rektora č. 43/2020 a nariadením, že o spôsobe a režime výučby rozhoduje dekan fakulty v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu, uverejňujú fakulty UKF na svojich webových sídlach informácie o forme realizácie výučby:
 
Aktualizované: 11. 10. 2020 o 19.00 hod.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove