L3-banner-media

UKF prechádza na dištančné vzdelávanie

V nadväznosti na rozhodnutie Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 sa s účinnosťou od 12. 10. do 15. 11. 2020 na univerzite zavádzajú nasledovné opatrenia:
  1. Vzdelávanie sa na všetkých fakultách uskutočňuje prednostne dištančnou formou. Výnimky (napr. individuálne konzultácie s vyučujúcimi, práca v laboratóriu a pod.) povoľujú dekani fakúlt pri rešpektovaní všetkých hygienických a epidemiologických opatrení ÚVZ SR a RÚVZ v Nitre. Týka sa to najmä povinnosti nosenia rúšok v interiéroch aj v exteriéroch objektov UKF, limitu maximálneho počtu 6 osôb v miestnosti, udržiavania odstupu, umývania a dezinfekcie rúk a ďalšie.
  2. Univerzitná knižnica UKF naďalej poskytuje služby študentom a zamestnancom, vrátane využívania študovní, pričom režim prevádzky určí riaditeľka UK.
  3. Stravovanie zamestnancov a študentov zabezpečí Univerzitná jedáleň UKF formou balených obedov na výdajných miestach. Režim vydávania obedov určí riaditeľ Univerzitnej jedálne. Konzumácia jedla v jedálňach a bufetoch nie je možná.
  4. Študenti ubytovaní v študentských domovoch UKF môžu využívať služby ŠD aj naďalej, pričom sú povinní dodržiavať záväzné epidemiologické opatrenia (rúška, odstup, ruky – hygiena a dezinfekcia). V rámci prevencie sa študentom dôrazne odporúča minimalizovať osobnú prítomnosť na rizikových miestach (pravidelné cestovanie hromadnou dopravou, návšteva reštaurácií a pohostinstiev, organizovanie hromadných aktivít). Vstup do ŠD je možný len ubytovaným študentom.
 
Aktualizované: 12. 10. 2020 o 16.30 hod.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove