L3-banner-media

UKF prechádza na dištančné vzdelávanie

V nadväznosti na rozhodnutie Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 sa s účinnosťou od 12. 10. do 15. 11. 2020 na univerzite zavádzajú nasledovné opatrenia:
  1. Vzdelávanie sa na všetkých fakultách uskutočňuje prednostne dištančnou formou. Výnimky (napr. individuálne konzultácie s vyučujúcimi, práca v laboratóriu a pod.) povoľujú dekani fakúlt pri rešpektovaní všetkých hygienických a epidemiologických opatrení ÚVZ SR a RÚVZ v Nitre. Týka sa to najmä povinnosti nosenia rúšok v interiéroch aj v exteriéroch objektov UKF, limitu maximálneho počtu 6 osôb v miestnosti, udržiavania odstupu, umývania a dezinfekcie rúk a ďalšie.
  2. Univerzitná knižnica UKF naďalej poskytuje služby študentom a zamestnancom, vrátane využívania študovní, pričom režim prevádzky určí riaditeľka UK.
  3. Stravovanie zamestnancov a študentov zabezpečí Univerzitná jedáleň UKF formou balených obedov na výdajných miestach. Režim vydávania obedov určí riaditeľ Univerzitnej jedálne. Konzumácia jedla v jedálňach a bufetoch nie je možná.
  4. Študenti ubytovaní v študentských domovoch UKF môžu využívať služby ŠD aj naďalej, pričom sú povinní dodržiavať záväzné epidemiologické opatrenia (rúška, odstup, ruky – hygiena a dezinfekcia). V rámci prevencie sa študentom dôrazne odporúča minimalizovať osobnú prítomnosť na rizikových miestach (pravidelné cestovanie hromadnou dopravou, návšteva reštaurácií a pohostinstiev, organizovanie hromadných aktivít). Vstup do ŠD je možný len ubytovaným študentom.
 
Aktualizované: 12. 10. 2020 o 16.30 hod.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo