L3-banner-media

Ďalší grantový úspech katedry informatiky

Katedre informatiky FPV sa podarilo uspieť v grantovej výzve Nové IT zručnosti pre potreby regiónu a získala sumu 7 000 eur v rámci výzvy Občianskeho združenia eTeacher, o. z., zameranej na podporu nových vzdelávacích odborov alebo ich častí v rámci vysokoškolského vzdelávania v súlade s požiadavkami nitrianskeho regiónu v oblasti moderných informačných technológií.
Katedra uspela s projektom Softvérové procesy v priemyselnej praxi, ktorého zodpovedným riešiteľom je doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.
Projekt si kladie za cieľ prepojiť vybrané oblasti štúdia aplikovanej informatiky s organizáciami pracujúcimi v oblasti IT v rámci nitrianskeho regiónu a prispieť tak k uspokojeniu požiadaviek zamestnávateľov prostredníctvom výchovy a prípravy vysokošpecializovaných odborníkov v tých oblastiach, kde ich momentálne chýba najviac. Súčasťou projektu je i výskum efektívnosti prípravy IT špecialistov a jeho výsledky budú publikované na medzinárodnej úrovni.
Konkrétne ide o potrebu pokrytia trojice oblastí:
  • vývoj podnikových (biznis) aplikácií v moderných vývojových frameworkoch,
  • vývoj aplikácií pre priemyselné/PLC počítače,
  • vývoj modulov pre úlohy dátovej analýzy.
Značná časť grantu bude použitá na nákup prístrojov a zariadení do novovznikajúceho PLC laboratória, kde sa študenti zoznámia s problematikou konštruovania a programovania priemyselných zariadení.
Text: RNDr. Ján Skalka, PhD., FPV – Katedra informatiky
Ilustračná fotografia v perexe: pixabay.com
 
Uverejnené: 14. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo