L3-banner-media

Aktuálne informácie o študentských domovoch

Vážené ubytované študentky, vážení ubytovaní študenti,
Najdôležitejšie informácie z príkazu rektora:
  1. Študentské domovy UKF zostávajú v prevádzke, pokiaľ nebude prevádzka obmedzená pre zlú epidemickú situáciu v ŠD alebo z úradnej moci.
  2. Počas prerušenia prezenčnej výučby sa môže študent rozhodnúť zostať doma a nevyužívať služby ŠD UKF. V tomto prípade študent podľa pokynov zašle čestné vyhlásenie Ubytovaciemu centru UKF. Študent, ktorý požiadal o dočasné nevyužívanie ubytovacích služieb, si môže ponechať svoje osobné veci v izbe, ale nemôže vstupovať do izby bez schválenia príslušného vedúceho ŠD. Študent bude v tomto období platiť znížený ubytovací poplatok vo výške 20 € mesačne.
  3. V prípade, že študent bude chcieť zmluvný vzťah ukončiť dohodou, ŠD UKF mu to umožnia za štandardných zmluvných podmienok, teda buď si nájde za seba náhradníka, alebo sa kaucia využije ako zmluvná pokuta.
 
Mgr. Peter Hrobár
riaditeľ ŠD UKF v Nitre
 
Uverejnené: 23. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove