L3-banner-media

Predlžujeme dištančnú formu vzdelávania

Na základe príkazu rektora č. 48/2020 sa predlžuje dištančná forma vzdelávania v zimnom semestri nasledovne:
  1. V nadväznosti na odporúčania MŠVVaŠ SR č. 2020/17693:33-A1100 z 23. októbra 2020 sa dištančná forma vzdelávania na UKF predlžuje do ukončenia výučbovej časti zimného semestra, t. j. do konca kalendárneho roka 2020.
  2. Vzdelávacie aktivity, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť, napr. praktická výučba, práca v laboratóriách a pod., je potrebné zrušiť a presunúť na obdobie po zlepšení epidemiologickej situácie.
 
Uverejnené: 28. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo