L3-banner-media

Spôsob výkonu práce a ubytovania v ŠD UKF

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 298/2020 Z. z. z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020, ktorým sa rozširuje obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania na území SR, vydáva rektor UKF od 1. novembra 2020 do 8. novembra 2020 nariadenia ohľadom spôsobu výkonu práce.
Zamestnanec UKF môže v uvedenej dobe vykonávať pracovné povinnosti prezenčne, t. j. fyzickou prítomnosťou na pracovisku, ak disponuje potvrdením o negatívnom výsledku RT- PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní: „Spoločná zodpovednosť“. Ako postupovať v prípade, že sa zamestnanec UKF nezúčastní testovania, čo platí pre študentov ubytovaných v Študentských domovoch UKF a ďalšie informácie nájdete v príkaze rektora č. 49/2020.
 
Uverejnené: 29. 10. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove