L3-banner-media

Opatrenia na UKF od 15. novembra 2020

V súlade s uznesením vlády SR č. 315/2020 Z.z. vo veci zmeny času trvania núdzového stavu v Slovenskej republike zo 45 na 90 dní, t. j. od 1. októbra 2020 do 29. decembra 2020, s účinnosťou od 15. novembra 2020 do doby trvania núdzového stavu v Slovenskej republike, t. j. do 29. decembra 2020, vydáva rektor UKF nariadenia, týkajúce sa spôsobu a režimu výučby, ako aj prevádzky univerzity a jej súčastí. Nájdete ich v príkaze rektora č. 50/2020.
 
Uverejnené: 12. 11. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove