L3-banner-media

Konalo sa kolokvium na tému Ženy a Literatúra

V dňoch 8. – 11. novembra 2020 sa uskutočnil už štrnásty ročník literárno-umeleckého kolokvia, ktoré organizuje Literárna sekcia Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF pre svojich študentov. V rámci kolokvia majú študenti možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky spisovateľov, umelcov a prednášateľov. Vzhľadom na výnimočnosť momentálnej situácie sa tentokrát kolokvium uskutočnilo trochu netradične, mimo priestorov Katedry anglistiky a amerikanistiky, cez platformu Zoom a v e-learningovom portáli UKF.
Jednou z priorít organizátorov je tematická rôznorodosť, preto sa každý rok tento týždeň nesie v znamení inej témy. Témou tohtoročného kolokvia boli Ženy a Literatúra (Women and Literature), na ktorú aj napriek netradičnej forme reagovalo mnoho domácich i zahraničných prednášateľov, čo svedčí aj o dôležitosti a aktuálnosti témy.
Podujatie bolo úspešné aj vďaka bohatému počtu účastníkov. Naši študenti si mohli vypočuť a debatovať o 10 zaujímavých prezentáciách. Študenti majú možnosť si prečítať aj krátke príspevky prezentujúcich a vyjadriť sa k nim a k prezentáciám na vzdelávacom portáli EDU.
Kolokvium malo za cieľ zviditeľniť pozície, úlohy a úspechy (pre niektorých zatiaľ neznámych) autoriek, akými sú napríklad Claudia Rankin, Eavan Boland, Olive Senior alebo Sarah Hall, ako i otvoriť debatu o problematických alebo naopak zaujímavých vyobrazeniach žien v literatúre a v ďalších médiách (vo filmoch alebo v seriáloch).
V tomto roku, okrem iných, na kolokviu vystúpili hostia Ivan Lacko (UK Bratislava), Ivana Štefančíková (UKF Nitra) a Lenka Gogová (UNIPO Prešov) z domácich inštitúcií, Pavlína Flajšarová a Jiří Flajšar z Českej republiky, Ewa Rychter z Poľska alebo Péter Dolmányos z Maďarska.
Text: Mgr. Erik György, FF – Katedra anglistiky a amerikanistiky
Ilustračné foto: pixabay.com
 
Uverejnené: 18. 11. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo