L3-banner-media

Súťaž Komenský a my pozná víťazov

Tento rok si pripomíname 350. výročie úmrtia Jána Amosa Komenského. Pri tejto príležitosti a v rámci Týždňa vedy a techniky na UKF sa 11. novembra 2020 prostredníctvom online priestoru UKF uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien žiakom a študentom základných a stredných škôl, ktorí sa zapojili už do 17. ročníka výtvarno-literárnej súťaže KOMENSKÝ A MY.
Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre pod záštitou dekana PF UKF doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., v spolupráci so Základnou školou J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Pedagogickým Múzeom J. A. Komenského v Prahe na motívy Komenského diela Orbis pictus v 21. storočí vyhlásila 17. ročník výtvarno-literárnej súťaže Komenský a my s témami – pre výtvarnú časť: MOSTY a pre literárnu časť: DETSKÉ HRY VČERA A DNES (zamyslenie) a V AKOM SVETE SI PRAJEM ŽIŤ (esej, úvaha).
Komensky a my2
Tohoročná účasť žiakov a študentov bola ovplyvnená pandemickou situáciou prvej vlny, a tak sa do súťaže zapojilo 95 žiakov z celého Slovenska. Porota v zložení prof. PhDr. G. Petrová, CSc., doc. PaedDr. D. Kollárová, PhD., PaedDr. A. Pavličková, PhD., PhDr. H. Zelená, PhD., a PaedDr. T. Turzák, PhD., ocenila 18 žiakov a 2 pedagógov (cena rektora UKF a cena NSK).
V rámci organizácie programu kooperovali študenti študijného programu pedagogika a vychovávateľstvo. Podujatie je podporované i rektorátom UKF v Nitre a Nitrianskym samosprávnym krajom.
V závere podujatia bol vyhlásený už 18. ročník súťaže Komenský a my s veľmi podnetnými témami ako Agrikultúra – človek a príroda, Škola/neškola alebo čo mi dala a vzala dištančná výučba (zamyslenie) a Čo podľa Vás znamená byť slobodný (esej, úvaha).
Komensky a my
Text a foto: PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD., PF – Katedra pedagogiky
 
Uverejnené: 18. 11. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo