L3-banner-media

Naša univerzita má novú profesorku

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala 18. novembra 2020 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl. Medzi vymenovanými je aj doc. RNDr. Daša Munková, PhD., zamestnankyňa Katedry translatológie Filozofickej fakulty UKF, ktorej srdečne blahoželáme.
nova profesorka
Prezidentka v príhovore zdôraznila dôležitosť vzdelania aj ako nástroja v boji s tzv. infodémiou. „V tejto súvislosti a vzhľadom na dobu, ktorú žijeme ma znepokojuje fakt, že okrem pandémie sa musíme čo najskôr vysporiadať aj s infodémiou. Patologickému šíreniu konšpirácií totiž podliehajú aj ľudia s akademickým vzdelaním, napríklad učitelia. Preto je dôležité, aby ste v ešte väčšej miere ako doteraz viedli svojich študentov k tomu, aby mysleli kriticky, aby mysleli samostatne. Pre budúcnosť našej krajiny to má kľúčový význam."
Zuzana Čaputová tiež upozornila na odliv mozgov z našej krajiny a zdôraznila potrebu zabezpečenia čo najlepšieho vzdelania pre mladých nadaných a talentovaných ľudí na Slovensku. „Veľmi sa prihováram za to, aby sa aj prostredie všetkých našich univerzít a vysokých škôl stalo miestom, kde vyučujúci a študenti vedú spolu dialóg a pestujú atmosféru akademickej prajnosti. Atmosféru, ktorá pomôže tomu, aby školy opúšťali vynikajúco pripravení absolventi, ktorí sa budú môcť skvele uplatniť v praxi."
nova prof
Spracovala: Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: www.prezident.sk
 
Uverejnené: 18. 11. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo