L3-banner-media

Opatrenia súvisiace so skúškovým obdobím

V nadväznosti na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vydal rektor UKF nariadenia týkajúce sa realizácie skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. Nájdete ich v príkaze rektora č. 56/2020.
 
Uverejnené: 7. 12. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove