L3-banner-media

Opatrenia súvisiace so skúškovým obdobím

V nadväznosti na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vydal rektor UKF nariadenia týkajúce sa realizácie skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. Nájdete ich v príkaze rektora č. 56/2020.
 
Uverejnené: 7. 12. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo