L3-banner-media

Zlatá medaila FPV pre profesora Zelenického

Dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dňa 14. decembra 2020 udelili zlatú medailu Fakulty prírodných vied prof. RNDr. Ľubomírovi Zelenickému, CSc., pri príležitosti jeho životného jubilea.
Prof. Zelenický sa od ukončenia vysokej školy vo svojej vedeckej i pedagogickej práci špecializuje na oblasť didaktiky fyziky, v súčasnosti pôsobí na Katedre fyziky FPV vo funkcii profesor v študijnom odbore teória vyučovania fyziky. Počas svojho pôsobenia na univerzite zastával významné pozície: vedúci Katedry fyziky (1992 – 2002), prodekan pre vzdelávanie na FPV (2002 – 2006), dekan FPV (2006 – 2014), rektor UKF (2014 – 2018).
Do budúcnosti mu prajeme veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Zelenicky talar
 
Uverejnené: 17. 12. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo