L3-banner-media

Spolupráca translatológov s Európskou komisiou

Členstvo v prestížnej sieti European Master's in Translation (EMT) otvára viacero možností pre spoluprácu s EÚ inštitúciami, ktoré Katedra translatológie FF UKF v Nitre využila aj v tomto semestri. Popri spolupráci na vedeckých a odborných podujatiach či výskumných iniciatívach katedry mali možnosť zúročiť potenciál členstva v prestížnej sieti tentoraz priamo aj samotní študenti. Práve pre nich pripravila katedra v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre preklad Európskej komisie (DGT) dva odborné semináre: Práca a prax v Európskej komisii a prakticky zameraný workshop Preklad a prekladateľské nástroje v EK. Semináre boli zamerané na možnosti uplatnenia prekladateľov v európskych inštitúciách, osobitosti práce prekladateľa v nich, predstavenie pracovných postupov a ponúkli aj „ochutnávku“ prekladateľských nástrojov a platforiem Európskej komisie.
translatologia
Oba workshopy viedla vedúca slovenskej kancelárie DGT-SK Mgr. Emília Andrejová, s ktorou katedra spolupracuje na viacerých projektoch a aktivitách, s cieľom pripraviť budúcich absolventov prekladateľských programov na ich možné uplatnenie sa v oblasti prekladu európskych inštitucionálnych textov. Ako sama uviedla: „Pre DGT je veľmi dôležité, aby študenti prekladateľstva mali prehľad o svojich budúcich možnostiach a aby bolo ich štúdium zamerané aj na praktické aspekty. Aj preto sa v rámci takýchto seminárov zameriavame na priblíženie našich pracovných podmienok budúcim absolventom. Je totiž veľkým plusom, ak pri nábore zamestnancov máme na výber kandidátov, ktorí ponúkajú kombináciu výborných jazykových a technických zručností.“
translatologia2
Text: Mgr. Emília Perez, PhD., FF – vedúca Katedry translatológie
 
Uverejnené: 18. 12. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo